Contract de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Nr. .......... / din data de ..........

I. Partile contractante:
Societatea ALEX TOURS SRL, cu sediul in str Ion Creanga nr. 71A, Pascani, jud Iasi, inregistrata in Registrul Comertului sub nr J22/1071/2004, CUI RO16462740cont bancar RO19RZBR0000060004804267 – LEI deschis la Raiffeisen Bank, tel .........., email .........., titular al licentei de turism nr. 501/2019 in calitate de Agenţie de turism intermediară
si 
turistul/reprezentantul turistului, domnul/doamna .........., cu domiciliul in .........., posesor/-oare a cartii de identitate/pasaportului seria si nr. .........., CNP .......... telefon ..........email .........., denumit in continuare Turist/Călător, au convenit la incheierea prezentului contract.

  

II. Obiectul contractului:
2.1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenția organizatoare prin Agenția intermediară, care acționează în numele și pe seama Organizatorului a pachetului de servicii de călătorie sau a serviciilor de călătorie asociate, înscris în bonul de comanda, voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie sau alt înscris anexat prezentului contract şi eliberarea documentelor de plată şi călătorie.
2.2. Caracteristicile pachetului de servicii de călătorie sunt prezentate în ofertă iar aceasta este parte integrantă a acestui contract
2.3. Rezumatul contractului:

SERVICII: ..........

TARIF TOTAL: ..........

STATUS rezervare: ..........

AVANS: ..........

CHITANTA NR: ..........

REST DE PLATA: ..........

DATA SCADENTA A PACHETULUI: ..........

NUME TURISTI: ..........

 

III. Conditii Generale:
Agentia de turism organizatoare a pachetului este .......... care are licenta de turism nr. .......... cu sediul in .........., inregistrata in Registrul Comertului sub nr. .........., CUI .........., tel .........., email .......... si detine polita de asigurare pentru caz de insolvabilitate, seria/nr .......... valabila pana la data de .......... emisa de catre Societatea de Asigurare .......... . Documentele sunt afisate si pe pagina web a agentiei de turism .......... (link ..........).

 

IV. Informaţii precontractuale:
4.1. Înainte de semnarea prezentului contract, Turistul trebuie să primească formularul cu informațiile standard - Anexa 1 - precum și următoarele informații :
- destinaţia (destinaţiile) călătoriei, itinerariul şi perioadele sejurului, cu datele corespunzătoare şi în cazul în care cazarea este inclusă, numărul de nopţi incluse;
- mijloacele de transport, caracteristicile şi categoriile acestora, locurile, datele şi orele de plecare şi de întoarcere aproximative, duratele şi locurile opririlor intermediare şi ale legăturilor de transport.
- locația, principalele caracteristici și, după caz, categoria turistică a unităţilor de cazare conform normelor din ţara de destinaţie;
- serviciile de masă oferite;
- vizitele, excursiile sau alte servicii incluse în preţul total convenit al pachetului;
- dimensiunea aproximativă a grupului (atunci când este cazul);
- limba în care vor fi furnizate serviciile turistice (dacă este cazul); 
- gradul de adecvare a călătoriei pentru persoanele cu mobilitate redusă și, la cererea călătorului, gradul de adecvare a călătoriei sau a vacanței, luând în considerare nevoile călătorului;
- pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului;
- denumirea comercială şi sediul social ale agenţiei de turism organizatoare şi, dacă este cazul, ale agenţiei de turism intermediare, precum şi numerele de telefon şi, după caz, adresele de e-mail ale acestora;
- prețul total, inclusiv taxele și orice costuri suplimentare;
- modalitățile de plată;
- numărul minim de persoane, respectiv 75% din capacitatea mijlocului de transport, necesar pentru ca serviciile din pachet să poată fi executate și termenul pentru posibila anulare din acest motiv;
- cerințele legate de pașaport și vize, precum și informații referitoare la formalitățile legate de sănătate;
- încetarea contractului oricând înainte de începerea executării pachetului, cu plata unei penalităţi de încetare corespunzătoare sau, după caz, a penalităţilor de încetare standardizate solicitate de Agenție;
- asigurarea storno sau asigurarea medicala pe perioada călatoriei.
4.2. Informarea este considerată îndeplinită dacă Turistul a primit toate informațiile de la art. 4.1 pe un suport durabil (printate, email, site)
4.3. Informaţiile precontractuale furnizate Turistului cu privire la serviciile de călătorie sunt parte integrantă a contractului privind pachetul de servicii de călătorie şi nu pot fi modificate decât prin acordul explicit al părţilor contractante.

 

V. Pretul si modalitatile de plata:
5.1. Pretul total al pachetului de servicii de calatorie descris mai sus este de .......... si se compune din costul serviciilor de călătorie efective, comisionul Agenţiei şi TVA cu exceptia costurilor care nu pot fi calculate in mod rezonabil anterior incheierii contractului. Astfel de costuri suplimentare pot fi, spre exemplu, penalitati de incetare, care urmeaza sa fie stabilite atunci cand este cazul pe baza prevederilor din cuprinsul prezentului contract, a anexelor aferente si a legislatiei aplicabile. De asemenea, tariful nu include pretul asigurarilor, excursiilor optionale, taxelor de statiune si a celor de traversare cu ferry-boat-ul, doar in cazul in care in programele anexa sau continutul pachetului nu este mentionat altceva (enumerarea este doar exemplificativa).
5.2. Plata serviciilor turistice aferente contractului se poate efectua intr-o singura moneda, in valuta (EURO) sau in RON la cursul de referinta al BNR+2% (comision de risc valutar) din ziua platii.
5.3. Modalitati de plata: Plata se poate face cash, cu card, sau prin banca – depunere directa sau transfer bancar, in unul din conturile mentionate pe factura. În cazul în care Turistul dorește să efectueze plata către agenție prin transfer bancar, pentru serviciile achizitionate, toate costurile bancare vor reveni părții care inițiază plata, respectiv a Turistului.
5.4. Plata serviciilor de călătorie interne (cu locul de desfășurare în România) se poate efectua și cu vouchere de vacanță. Plata serviciilor de călătorie se face respectând prevederile OUG nr. 8/2009, a normelor metodologice și anexelor acesteia. În cazul în care călătorul renunță la pachetul de servicii de călătorie achiziționat cu vouchere de vacanță, Agenția ii poate oferi acestuia un pachet de servicii de călătorie la o valoare mai mare față de pachetul achiziționat initial din care au fost scăzute penalitățile aferente, cu plata diferenței de preț.
5.5. Conform OUG nr. 8/2009, în cazul renunțării definitive la pachetul de servicii de călătorie de către călător, agenția de turism nu poate restitui călătorului voucherele de vacanță sau contravaloarea acestora în bani. Voucherele de vacanță pot fi restituite călătorului de către agenția de turism, în cazul renunțării definitive la pachetul de servicii de călătorie, doar dacă acestea nu au fost expediate emitentului de vouchere de vacanță conform procedurii legale stabilite prin HG nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță.
5.6. Pachetul de servicii de călătorie care poate fi achiziționat pe baza voucherelor de vacanță va cuprinde servicii de cazare (minim și obligatoriu), alimentație publică, transport, tratament balnear, agreement, toate cu locul de desfășurare pe teritoriul României.

 

VI. Durata contractului:
6.1. Contractul se încheie, după caz, în momentul semnării lui și a recepționării Anexelor, care reprezintă părți integrante ale contractului, de către turist sau prin acceptarea condițiilor contractuale de servicii de călătorie, inclusiv în cazul celor achiziționate prin mijloace electronice în condițiile legii și ale ofertei prezentate de Agenție.
6.2. Se consideră acceptare a condițiilor contractuale de servicii de călătorie, în cazul celor achiziționate la distanță prin mijloace electronice:
a) Exprimarea acordului turistului prin transmiterea către Agenție a unui mesaj electronic de pe adresa de e-mail/numărul de telefon cu WhatsApp declarată de turist ca adresă de corespondență/contact;
b) Exprimarea acordului prin achitarea de către turist a contravalorii pachetului de servicii de călătorie solicitate de acesta în baza documentelor justificative emise de Agenție;
Încheierea Contractului nu va obliga Agenția la procesarea rezervărilor de servicii de călătorie, decât după achitarea de către turist a avansului, urmând ca restul să fie achitat conform conditiilor prezentului Contract.
6.3. În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispoziția călătorului sub forma de catalog, pliant, alte înscrisuri, site sau alte mijloace de comunicare electronică (e-mail, fax, etc), obligația de informare a călătorului este considerată îndeplinită prin înscrierea acestei informații în oricare dintre documentele de călătorie sau documentele fiscale furnizate, nefiind necesară încheierea în formă scrisă a contractului de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie, respectiv dacă contractul prezentat călătorului în modalitatile prevăzute mai sus, conține informațiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 republicată privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie. Informațiile și fotografiile prezentate în cataloagele, ofertele speciale, site-urile, materialele publicitare prezintă și ilustrează stilul hotelului, caracteristicile generale ale camerelor, imaginile fiind orientative și au caracter informativ. Camera primită de călător poate să nu corespundă în toate cazurile cu fotografia din cataloage, oferte speciale, siteuri, materiale publicitare.
6.4. Conform Regulamentului (UE) 2016/679 cu privire la protectia datelor cu caracter personal, este necesar ca titularul de contract să dea o ”Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor personale” - Anexa 2.
6.5. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii de călătorie înscris în documentele de călătorie.
6.6. Informatiile privind statele pe teritoriul cărora, la data încheierii prezentului contract, este decretată stare de urgență ori când Ministerul Afacerilor Externe din Romania a formulat alerte de călătorie, sub formă de avertismente sau atenționări, sunt publice si pot fi consultate accesând http://www.mae.ro/travel-alerts. Prin urmare, Turistul înțelege să contracteze serviciile ce fac obiectul prezentului contract fiind informat asupra acestor avertizări, atenționări sau alerte.

 

VII. Termene de plata:
7.1. Conditiile de plata difera in functie de tipul pachetului de servicii turistice, de tipul de oferta si vor fi specificate in fiecare rezervare, in rezumatul contractului, pe factura sau in anexa aferenta produsului comercializat.
7.2. Conditiile standard sunt:
-30% din pretul pachetului de calatorie - avans la inscriere;
-30% din pretul pachetului de calatorie cu minim 60 zile inaintea plecarii;
-40% din pretul pachetului de calatorie cu minim 30 zile inaintea plecarii;
Aceste conditii vor fi inlocuite de cele derogatorii de la regula generala, comunicate conform art. 7.1 de mai sus, intotdeauna aplicandu-se conditiile derogatorii, ori de cate ori acestea sunt mentionate in oferta, rezumat sau anexele contractului.
7.3. În cazul în care Turistul, care a contractat un pachet de servicii de călătorie pentru care a achitat un avans nu mai achită, în termenele specificate pe factura sau în bonul de comandă, ratele aferente sau restul de plată, contractul se consideră încetat de drept, iar Agenţia are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul călătorului cu reţinerea din avans a penalităților prevăzute la art. XI. Diferența, dacă există, se va rambursa călătorului.

 

VIII. Drepturile si obligatiile Agentiei de turism intermediare / organizatoare:
8.1. Agentia de turism organizatoare se obliga sa depuna toate eforturile pentru asigurarea serviciilor contractate in conditii normale si la timp.
8.2. Agentia de turism intermediara se obliga sa informeze turistul corect si complet cu privire la toate elementele esentiale prevazute de legislatia aplicabila.
8.3. Agentia de turism organizatoare/intermediara isi rezerva dreptul sa modifice sau sa anuleze programul turistic in anumite cazuri: calamitati naturale, miscari sociale, greve, razboaie, schimbari politice, intarzieri, anulari sau inchideri temporare ale traficului rutier, feroviar, aerian sau naval, fara a notifica turistii daca acestea intervin intr-un interval de timp prea scurt pentru a anunta toti participantii. Aceleasi situatii pot determina schimbarea tipului sau categoriei mijloacelor de transport ori a unitatilor de cazare.
8.4. Agentia de turism organizatoare este raspunzatoare pentru executarea corespunzatoare a tuturor serviciilor de calatorie incluse in contract. In situatia in care programul turistic a fost realizat, nu se pot pretinde daune sau penalizari si nici rambursarea pretului.
8.5. Agentia de turism intermediara/organizatoare nu este raspunzatoare pentru erorile de rezervare imputabile calatorului sau cauzate de circumstante inevitabile si extraordinare. Agentia de turism intermediara este raspunzatoare pentru orice erori ce îi apartin, facute in sistemele de rezervari ale agentiei organizatoare.
8.6. Inainte de inceperea executarii pachetului de servicii, Agentia de turism intermediară/organizatoare poate modifica in mod unilateral si alte clauze ale contractului privind pachetul de servicii de calatorie decat cele legate de pret, atunci cand modificarea este nesemnificativa si calatorul a fost informat in scris cu privire la modificare.
8.7. In cazul in care, inainte de inceperea executarii pachetului, Agentia de turism organizatoare este constransa sa modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie ce fac obiectul prezentului contract sau nu poate indeplini cerintele speciale ale turistului, pe care in prealabil le acceptase, sau propune sa mareasca pretul pachetului cu mai mult de 8%, va informa calatorul, in scris, prin intermediul Agentiei intermediare, cu privire la modificarile propuse si impactul acestora asupra pretului pachetului, iar turistul are posibilitatea ca, intr-un termen de 48 de ore sa accepte modificarea propusa sau sa inceteze contractul fara a plati vreo penalitate de incetare. Atunci cand e cazul, Agentia de turism organizatoare/intermediara va comunica turistului si pachetul de substitutie oferit si pretul acestuia. In cazul in care modificarile aduse contractului privind pachetul de servicii de calatorie au drept consecinta scaderea calitatii sau a costului pachetului, turistul are dreptul la o reducere corespunzatoare a pretului. Daca modificarea intervine dupa inceperea calatoriei, informarea se va face in cel mai scurt timp de la momentul cand a fost cunoscuta de Agentia de turism organizatoare. Turistul are la dispozitie un termen de 48 de ore de la primirea informarii de a anunta Agentia de turism intermediară / organizatoare despre decizia sa. In cazul lipsei unui raspuns in termenul mentionat mai sus, se considera ca turistul a acceptat modificarile propuse si nu mai poate inceta contractul sau solicita vreo despagubire.
8.8. In cazul in care turistul opteaza pentru incetarea contractului, Agentia de turism intermediară ramburseaza toate platile efectuate de catre sau pe seama turistului, in aceeasi valuta, cash sau prin OP in termen de 14 zile de la data incetarii contractului.
8.9. In cazul in care turistul accepta modificarile propuse nu poate pretinde ulterior daune, penalizari si returnari.
8.10. În cazul achiziționării unui pachet de servicii de călătorie având în componență și asigurarea transportului pe cale aeriană, transportatorul aerian, fără a cere acordul agenției de turism care deruleaza programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Organizatorul nu este răspunzător pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul de călătorie. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste călătorii conform Regulamentului (CE) nr. 261 / 2004 al Parlamentului European și Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de sistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1912/2006. Orice problemă privind operarea zborului și acțiunile adiacente acestuia intră în competența și responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager și transportator.
8.11. În cazul pachetelor de servicii de călătorie, ziua de plecare şi ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.
8.12. În situaţia achiziţionării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica, din motive ce ţin de siguranţa navigării, numărul cabinei şi locaţia acesteia pe punţi (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa/prova etc.), doar cu o cabină de aceeaşi categorie ca cea rezervată iniţial, caz în care călătorul nu va fi despăgubit în niciun mod având în vedere că este vorba de acelaşi tip de cabină ca şi cel rezervat.
8.13. Agentia de turism organizatoare/intermediară nu raspunde pentru amanarile sau intarzierile de orice fel determinate de indeplinirea formalitatilor solicitate de reprezentantele tarilor de destinatie sau tranzitate, cum ar fi eliberarea vizelor cu intarziere si nu datoreaza daune pentru eventualele prejudicii produse turistului de aceste intarzieri.
8.14. Agentia de turism organizatoare/intermediară nu raspunde pentru intarzierile inregistrate in timpul derularii programului turistic din motive ce nu-i sunt imputabile, cum ar fi intarzierea curselor aeriene, conditii meteorologice nefavorabile, formalitati vamale etc. Este exclusa raspunderea agentiei organizatoare / intermediară pentru eventualele daune rezultate ca urmare a pierderii legaturilor, intalnirilor comerciale etc.
8.15. Agentia are obligatia sa furnizeze in scris turistului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite in scris cu turistul cu cel putin 2 zile calendaristice înainte de data plecării urmatoarele tipuri de informari:
- de confirmare/modificare hotel, daca pachetul contractat nu este cu confirmare imediata.
- de orice modificare ulterioara survenita asupra pachetului initial.
- de plecare: orarele, locurile escalelor si legaturile, punctele de imbarcare, unitatile de cazare, persoanele de contact, etc.
In intelesul prezentului contract se considera comunicare facuta in scris inclusiv comunicarea facuta prin posta electronica (e-mail).
8.16. În situația de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinată exclusiv de activitatea hotelierilor, înainte sau după începerea călătoriei, Agenția este obligată să ofere o altă variantă de hotel în aceeași zonă sau într-o zonă cât mai apropiată, la aceeași categorie sau de o categorie superioară fără să modifice prețul.

 

IX. Drepturile si obligatiile turistului:
9.1. Turistul are dreptul la o informare corecta si completa cu privire la pachetul de servicii oferit de Agentia de turism intermediară, inclusiv cu privire la pretul acestuia, astfel incat sa nu fie posibile interpretari echivoce. Prin semnarea prezentului contract turistul declara ca a primit aceste informatii in perioada precontractuala.
9.2. Pretul, continutul si programul pachetului de servicii pot fi descrise si in pliante, brosuri, programe detaliate etc, anexate acestui contract.
9.3. Turistul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza fara ca acestea sa faca parte din contractul cu agentia de turism, sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie, iar agentia de turism intermediara/organizatoare nu are nici o responsabilitate asupra prestatiilor in cauza. Excursiile opționale se efectuează la fața locului cu agenții locale, care poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea și desfășurarea acestor excursii. Sumele aferente excursiilor opționale nu se încasează în numele și pentru Agentia de turism intermediară / organizatoare. Prețurile excursiilor opționale pot fi mai mari decât cele cumpărate de la recepția hotelurilor, având în vedere că turiștii vor avea la dispoziție mijloace de transport de la hotel la obiective și retur, ghid etc. Prețul excursiilor se calculează în general, pentru grupuri de aproximativ 25 de persoane. În cazul neîntrunirii acestui număr minim, fie tarifele pot fi majorate proporțional, fie excursia poate fi anulată, iar turiștii putând opta pentru achiziționarea excursiei de la recepția hotelului în funcție de disponibilități.
9.4. In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de turisti, conditiile contractuale se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile.
9.5. Turistul are dreptul sa poata incheia asigurari facultative storno sau pentru asistenta in caz de boala, accident, etc. Pretul, modalitatile de incheiere si particularitatile sunt diferite in functie de societatea de asigurare si vor fi prezentate de catre reprezentantii agentiei.
9.6. Turistul are dreptul sa faca cunoscut Agentiei de turism intermediare solicitarile sale speciale in perioada precontractuala, urmand a fi incluse in contract, daca sunt acceptate de agentia organizatoare. Nicio cerinta speciala a turistului nu se considera acceptata daca nu este inscrisa in contract.
In cazul in care turistul este o persoana cu mobilitate redusa trebuie sa anunte agentia de turism intermediară inainte de achizitionarea pachetului, iar agentia intermediară, pe baza informațiilor primate de la agentia organizatoare, trebuie sa ii ofere informatii precise privind gradul de adecvare a calatorie sau vacanate, luand in considerare nevoile acestuia.
9.7. In cazul in care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa transfere contractul privind pachetul de servicii unei persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile contractului respectiv, dupa ce notifica in scris Agentia de turism intermediară cu cel putin 7 zile inainte de inceperea executarii pachetului. În acest caz intre călătorul care nu poate participa la calatoria turistica contractata (cedentul), terța persoana (cesionarul) și Agenția (contractant cedat) urmeaza a se incheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii de călătorie contractate și cesionate. Resposabilitatea incheierii contractului de cesiune revine după caz fie cedentului, fie cesionarului, și niciodata Agentiei (contractantului cedat). Calatorul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum și cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata pretului călătoriei și a tuturor comisioanelor, tarifelor și altor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari (taxa modificare nume, taxa anulare, etc).
In cazul in care Agentia de turism intermediară nu primeste in termenul stabilit de ea si comunicat persoanei care doreste sa transfere contractul aceste sume de bani, contractul se considera nemodificat (netransferat), iar neparticiparea calatorului la programul turistic nu ii da dreptul acestuia de a solicita vreo rambursare de pret sau vreo despagubire.
Odata cu plata costurilor suplimentare cauzate de transferul contractului sau ulterior acestui moment dar pana la inceperea executarii serviciilor turistice, atat turistul cedent cat si cel care preia contractul se vor prezenta la unul din punctele de lucru ale Agentiei de turism organizatoare si vor semna rezilierea contractului initial si incheierea unuia nou. În cazul în care mijlocul de transport este avionul, cesionarea poate fi efectuata numai dacă transportatorul aerian permite aceasta modificare.
9.8. Turistul poarta intreaga raspundere pentru respectarea prevederilor legale privind regimul vizelor, al documentelor de calatorie, regimul vamal, sanitar etc. ale tarilor de destinatie sau tranzitate.
9.9. Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către călător a unor formalităţi suplimentare (de ex, călătoria împreună cu minori, situaţia în care numele călătorului este schimbat ca urmare a căsătoriei / desfacerii ei etc.), acesta are obligaţia de a îndeplini toate cerinţele legale. Pentru o informare optimă, Agenţia recomandă şi consultarea site-ului www.politiadefrontiera.ro. În cazul în care Turistul nu îşi respectă obligaţia de a se informa cu privire la formalităţile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina Agenţiei (de ex, în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoţeşte sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativă), Agenţia este exonerată de orice răspundere în cazul imposibilităţii efectuării călătoriei.
9.10. Agenţia recomandă călătorilor contactarea acesteia cu 24 de ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc de îmbarcare etc.).
9.11. Turistul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel şi bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar şi potrivit destinaţiei lor. Agenţia nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de călător ca urmare a nerespectării acestui alineat.
9.12. Turistul are obligaţia să respecte locul, data şi ora plecării atât la dus, cât şi la întors, precum şi locurile, datele şi orele stabilite pe parcursul programului de călătorie contractat. Toate cheltuielile şi daunele produse ca urmare a nerespectării de către călător a prevederilor privind locurile de întâlnire şi orarele vor fi suportate de către acesta.
9.13. În cazul în care Turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii de călătorie refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, călătorul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.
9.14. În cazul în care Turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinaţie, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului ţării, din alte motive ce ţin de persoana acestuia, penalitatea va fi de 100%.
9.15. Agenţia nu răspunde în caz de forță majoră, care este definită ca fiind orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, cum ar fi grevă, conflict politic, război, calamităţi naturale (cutremur, inundații, furtună etc), incendii, epidemii, pericol public, atac terorist, embargou internaţional, interdicţii ale organelor de administraţie publică etc., precum şi în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere.
9.16. Turistul are obligatia sa verifice documentele de calatorie (bilete, vouchere, asigurari etc.) precum si alte documente eliberate de Agentia de turism organizatoare si sa retina toate informatiile furnizate de reprezentantii agentiei, indiferent de forma prezentarii (scris sau verbal). Agentia de turism organizatoare nu va fi responsabila de nicio sesizare ulterioara semnarii documentelor si confirmarii produselor cu privire la corectitudinea celor comunicate mai sus si, nicio modificare, anulare nu va fi acceptata, decat in conditiile contractuale.
9.17. Turistul are obligaţia să respecte următorul program de acordare a serviciilor de călătorie externe: cazarea (check-in) se face, de regulă, după ora 14:00 a zilei de intrare şi se termină (check-out), de regulă, până la ora 12:00 a zilei de ieşire înscrise pe documentele de călătorie (voucher). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spaţiilor de cazare până cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusivă a călătorului.
9.18. În cazul sejururilor de odihnă și/sau de tratament cu locul de desfășurare în România, Turistul are obligația să respecte următorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face de regulă la ora 18:00 a zilei de intrare și se termină de regulă la ora 12:00 a zilei de ieșire înscrise pe documentele de călătorie (voucher, bilet de odihnă și/sau tratament, bilet de excursie, etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spațiilor de cazare până cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusivă a călătorului. În funcție de destinație, orele de intrare, respectiv ieșire, se pot modifica și sunt decise de unitatea hotelieră.
9.19. Turistul este obligat să prezinte la recepția unității hoteliere actele sale de identitate, precum și documentul de călătorie eliberat de agenție (voucher, bilet de odihnă și/sau de tratament, etc.), în vederea acordării serviciilor de călătorie. În cazul în care călătorul beneficiază de bilete de odihnă și tratament, este obligat să prezinte la recepția unității hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie și dovada plății contribuțiilor pentru asigurări sociale, la zi.
9.20. Turistul are obligatia sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentia de turism organizatoare. Acestea sunt mentionate in programele anexe si difera in functie de clasificarea hotelului si de destinatie.
9.21. Agentia de turism intermediară/organizatoare transmite informarea de plecare pe e-mail sau telefon, cu 3 zile inainte de plecare. Turistul se obliga sa anunte agentia de turism intermediară / organizatoare daca si-a modificat datele de contact confirmate in momentul incheierii prezentului contract, si anume e-mail .......... si telefon .......... Acestea sunt singurele canale de comunicare cu clientul si vor fi folosite de catre Agentia de turism intermediară/organizatoare pentru transmiterea diferitelor informatii ce tin de rezervarea efectuata.

 

X. Modificarea pretului contractului:
10.1. Pretul pachetului de servicii turistice este stabilit prin contract. Orice modificare, referitoare la schimbarea unitatii de cazare, data de plecare, nume sau schimbarea persoanelor titulare de contract sau orice element principal ce face obiectul contractului, la cererea titularului din contract se taxeaza de catre Agentia de turism organizatoare cu o suma ce va fi comunicata turistului dupa solicitarea modificarii, iar modificarea se va face numai daca exista aceasta posibilitate si daca nu intra in contradictie cu penalizarile de anulare a pachetului.
Turistul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare/modificare la pachetul de servicii turistice la Agentia la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea nu este luata in considerare.
10.2. Dupa incheierea contractului privind pachetul de servicii de calatorie, preturile pot fi marite unilateral de Agentia de turism intermediară/organizatoare. Cresterile de preturi sunt posibile numai ca o consecinta directa a schimbarilor legate de cel putin unul dintre urmatoarele aspecte: (i) pretul transportului de pasageri care rezulta din costul carburantilor sau al altor surse de energie, (ii) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de calatorie incluse in contract, impuse de parti terte care nu sunt direct implicate in executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de imbarcare sau debarcare in porturi si aeroporturi; si (iii) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.
In ipoteza unei cresteri de pret, Agentia de turism intermediară/organizatoare va trimite turistului o notificare in scris privind aceasta crestere, insotita de o justificare a cresterii respective si de un calcul, cu cel putin 15 zile inainte de inceperea executarii pachetului.

 

XI. Renunţări, penalizări, despăgubiri:
11.1. Turistul poate inceta contractul privind pachetul de servicii de calatorie in orice moment inainte de inceperea acestuia. In cazul in care turistul inceteaza contractul privind pachetul de servicii de calatorie, acesta poate fi obligat sa plateasca Agentiei de turism organizatoare / intermediare o penalitate de incetare adecvata si justificabila.
11.2. Orice modificare, referitoare la schimbarea unitatii de cazare, data de plecare, nume sau schimbarea persoanei titular de contract sau orice alt element principal ce face obiectul contractului, la cererea titularului acestuia, se poate face numai daca exista aceasta posibilitate si daca nu intra in contradictoriu cu penalizarile de anulare a pachetului. Toate solicitarile de modificare sau anulare se accepta doar in scris si se solutioneaza conform conditiilor aferente fiecarui program/produs.
11.3. Conditiile de anulare difera in functie de tipul pachetului de servicii turistice comercializat, de tipul de oferta si vor fi specificate in fiecare rezervare, in rezumatul contractului sau in anexa aferenta produsului vandut.
Conditiile standard sunt:
a) 30% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 31 zile calendaristice inainte de data plecarii;
b) 50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 16-30 zile calendaristice inainte de data plecarii;
c) 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 16 zile calendaristice inainte de data plecarii;
Conditiile de anulare/penalizare indicate mai sus sunt standard si se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de anulare/penalizare (vezi conditiile ofertei sau ale programului turistic – exemple: programe de Revelion, Paste, Early Booking, Black Friday, Last Minute, Oferta Speciala, turism individual, turism intern, croaziere, destinatii exotice, sistemele germane de rezervari Dertour si TUI etc). Pe lânga penalitatile indicate mai sus, calatorul va suporta si eventualele taxe (ex: taxa pentru obtinerea vizelor), daca acestea nu sunt incluse in valoarea contractului. Intotdeauna se vor impune conditiile cele mai restrictive pentru turist.
11.4. Agentia de turism poate inceta contractul privind pachetul de servicii de calatorie si poate oferi calatorului rambursarea completa a tuturor platilor efectuate pentru pachet, dar nu este raspunzatoare pentru plata unor despagubiri suplimentare, in unul dintre urmatoarele cazuri:
a) numarul de persoane inscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decat numarul minim stabilit in contract, iar Agentia de turism organizatoare il instiinteaza pe calator cu privire la incetarea contractului in termenul stabilit in contract, dar nu mai tarziu de:
- 20 zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai mult de sase zile;
- 7 (sapte) zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza intre doua si sase zile;
- 48 de ore inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai putin de doua zile; 
b) Agentia de turism intermediară/organizatoare nu poate executa contractul din cauza unor circumstante inevitabile si extraordinare si instiinteaza calatorul cu privire la incetarea contractului, fara intarziere si inainte de inceperea executarii pachetului.
11.5. Pe parcursul desfasurarii programului turistic sau prestarii serviciilor turistice, turistul poate renunta total sau partial la serviciile oferite; in acest caz el nu are dreptul la nicio rambursare sau despagubire.
In cazul in care turistul invoca ca motiv al incetarii unilaterale a contractului motive medicale, rambursarea contravalorii pachetului de servicii turistice se va face de catre compania de asigurare, daca turistul a incheiat o astfel de asigurare storno.
11.6. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, Turistului i se vor reţine toate taxele achitate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia. Turistul va fi informat, in prealabil, in legatura cu cuantumul acestor cheltuieli si cu posibilitatea refuzului vizei.
11.7. În cazul în care plata pentru serviciile de călătorie interne a fost făcută cu, sau și cu vouchere de vacanță, penalizarea se va deduce în primul rând din valoarea voucherelor de vacanță. Dacă penalizarea este mai mare decât valoarea voucherelor de vacanță, diferența care depășește valoarea voucherelor de vacanță se va reține din valoarea achitată prin alte instrumente de plată. În cazul în care valoarea voucherelor de vacanță este mai mare decât valoarea penalizării, diferența nu se restituie nici în vouchere și nici în numerar în cazul în care călătorul nu dorește un alt serviciu turistic. În situația în care călătorul își manifestă dorința de a achiziționa un alt serviciu turistic, pentru o perioadă ulterioară, atunci diferența dintre valoarea voucherelor și valoarea penalizării se va utiliza pentru acest nou serviciu. Termenul în care călătorul poate solicita noul pachet de servicii de călătorie este de maxim 2 luni de la data rezilierii contractului/renunțarea la serviciile de călătorie inițiale. În cazul în care călătorul nu își exprimă opțiunea în această perioadă, Agenția nu îi mai poate oferi acestuia niciun pachet de servicii de călătorie ulterior.
11.8. Daca o parte semnificativa din serviciile de calatorie nu poate fi executata asa cum s-a convenit in contract, Agentia de turism intermediară/organizatoare va oferi, fara costuri suplimentare pentru turist, servicii alternative corespunzatoare pentru continuarea derularii pachetului, pe cat posibil echivalente sau de mai buna calitate decat cele specificate in contract, inclusiv in cazul in care intoarcerea calatorului la locul de plecare nu este asigurata astfel cum s-a convenit. In cazul schimbarii cazarii, se va oferi o alta unitate de cazare in aceeasi locatie sau zona, in cea mai apropiata varianta fata de cea initiala, disponibila la momentul respectiv. Atunci cand serviciile alternative propuse de Agentia de turism intermediară / organizatoare au drept consecinta un pachet de o calitate mai scazuta decat cea specificata in contractul privind pachetul de servicii de calatorie, calatorul va beneficia de o reducere adecvata a pretului, stabilita de agentie.
Turistul poate respinge serviciile alternative numai daca acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit in contract sau daca reducerea de pret acordata este inadecvata.
11.9. Agentia va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.
11.10. In cazul in care din motive independente de Agentia de turism intermediară/organizatoare, turistul nu va beneficia de unul dintre serviciile incluse in pachet, Agentia de turism va returna maxim contravaloarea serviciului respectiv.

 

XII. Reclamatii si litigii, asistenta calatorilor si raspunderea contractuala:
12.1. In cazul in care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a intocmi o sesizare in scris la fata locului, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atat reprezentantului Agentiei de turism organizatoare, cat si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentantilor locali ai turoperatorului).
12.2. Atat Agentia de turism organizatoare ca si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul poate depune la sediul Agentiei de turism organizatoare o reclamatie in scris, in termen de maximum 5 zile calendaristice de la incheierea calatoriei, Agentia urmand ca, in termen de 30 zile calendaristice, sa comunice turistului raspunsul punctual, referitor la situatia semnalata. Nu se vor accepta sesizari care sunt depuse peste termenul admis. Vor fi luate in considerare numai reclamatiile facute in nume personal. Nu vor fi acceptate reclamatiile facute in numele mai multor persoane la finalul programului despre care Agentia de turism organizatoare nu a fost informata in scris la data producerii evenimentului.
12.3. In cazul in care unul din serviciile de calatorie nu se executa in conformitate cu contractul privind pachetul de servicii turistice, Agentia de turism organizatoare, daca a fost informata imediat de calator, remediaza neconformitatea, cu exceptia unuia din urmatoarele cazuri: a) neconformitatea nu poate fi remediata; b) remedierea implica cheltuieli disproportionate, tinand cont de anvergura neconformitatii si de valoarea serviciilor de calatorie afectate.
In cazul in care, pentru astfel de motive, Agentia de turism organizatoare nu remediaza neconformitatea, turistul are dreptul la o reducere de pret. Daca Agentia de turism organizatoare nu remediaza neconformitatea intr-un termen rezonabil stabilit de calator, calatorul poate face el insusi acest lucru si poate solicita rambursarea cheltuielilor necesare.
12.4. Agentia de turism organizatoare este absolvita de orice raspundere pentru neconformitatile despre care nu a fost informata imediat de catre turist.
12.5. Turistul nu are dreptul la despagubiri pentru daune in cazul in care neconformitatea apare intr-una din urmatoarele situatii: a) este imputabila calatorului; b) este imputabila unei parti terte care nu are legatura cu furnizarea serviciilor de calatorie incluse in contractul privind pachetul de servicii de calatorie si este imprevizibila sau inevitabila; c) este cauzata de circumstante inevitabile si extraordinare.
12.6. Prin prezentul contract partile, de comun acord, convin ca despagubirea care trebuie platita de Agentia de turism organizatoare, atunci cand aceasta este datorata turistului, nu poate depasi valoarea contractuala a serviciilor turistice prestate necorespunzator si al caror beneficiar este acesta.
12.7. In cazul unor divergente in legatura cu incheierea sau executarea prezentului contract, partile vor depune toate eforturile pentru rezolvarea amiabila a litigiului. Deasemenea, pot utiliza si mecanismele de solutionare alternativa a litigiilor, denumite SAL, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti, cu modificarile ulterioare.
12.8. Litigiile care nu pot fi solutionate pe cale amiabila vor fi solutionate pe cale judecatoreasca, instanta competenta fiind cea de la locul incheierii contractului, respectiv sediul Agentiei de turism organizatoare.
12.9. Agentia de turism organizatoare acorda asistenta calatorului aflat in dificultate prin (i) furnizarea de informatii corespunzatoare privind serviciile de sanatate, autoritatile locale si asistenta consulara si (ii) efectuarea comunicarilor la distanta si sprijinirea turistului in gasirea unor servicii de calatorie alternative. Atunci cand turistul este cel care a provocat situatia de dificultate in mod intentionat sau din propria neglijenta, Agentia de turism organizatoare are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenta.
12.10. Pentru contactarea Agentiei de turism organizatoare, inclusiv pentru a solicita asistenta atunci cand se afla in dificultate sau sa reclame orice neconformitate sesizata in timpul executarii pachetului, turistul poate folosi urmatoarele date de contact:
Datele de contact ale Agentiei Intermediare ALEX TOURS pentru asistenta:
Telefon: .......... // E-mail: ..........
Datele de contact ale Agentiei organizatoare pentru asistenta:
Telefon: .......... // E-mail: ..........
12.11. Daca oricare dintre serviciile de călătorie nu se execută în conformitate cu cerintele prezentului contract, Agenţia organizatoare remediază neconformitatea, cu excepţia unuia din următoarele cazuri:
a) neconformitatea nu poate fi remediată;
b) remedierea implică cheltuieli disproporţionate, ţinând cont de anvergura neconformităţii şi de valoarea serviciilor de călătorie afectate.
Daca Agenţia organizatoare, în conformitate cu primul paragraf lit. a) sau b) din prezentul alineat, nu remediază neconformitatea, călătorul are dreptul de a beneficia de o reducere corespunzatoare a pretului pentru orice perioada în care a existat o neconformitate, cu excepția cazului în care Agenția organizaotare dovedeste ca neconformitatea este imputabila călătorului.
12.12. În cazul în care neconformitatea afectează în mod substanţial executarea pachetului, iar Agenţia organizatoare a omis să o remedieze într-un termen rezonabil stabilit de către călător, acesta poate rezilia prezentul contract fără plata unor penalităţi de reziliere şi, după caz, poate să ceară, reducerea preţului şi/sau despăgubiri.
12.13. Calatorul ia act și accepta interdictia de a face publicitate negativa Agentiei organizatoare / intermediare și serviciilor prestate de aceasta, fără ca procedura de inregistrare și solutionare a reclamatiilor prevazuta în capitolul XII să fi fost îndeplinită. Nerespectarea acestei prevederi da dreptul Agentiei organizatoare / intermediare să solicite instantei despagubiri corespunzatoare prejudiciului suferit.
12.14. Vor fi luate în considerare numai reclamatiile facute în nume personal.

 

XIII. Asigurari:
Calatorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere și/sau a sumelor achitate de el în cazul insolventei

  • Agentiei de Turism Organizatoare la: Societatea de Asigurare .......... , cu sediul central in .........., telefon .........., e-mail .......... , polita de asigurare .........., emisa la data .........., perioada de asigurare ..........

  • Agentiei de Turism Intermediare la: Societatea de Asigurare SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA , cu sediul central in Aleea Alexandru nr 51, sector 1, Bucuresti (sucursala Iasi, judetul Iasi), Polita de asigurare seria I nr 52927, emisa la data 21 dec 2023, perioada de asigurare 01 ian-31 dec 2024, este afişată pe pagina web a agenţiei de turism ALEX TOURS (la adresa web: www.alextours.ro/contact/)

Condițiile în care călătorul va fi despăgubit de câtre societatea de asigurare sunt:
13.1. În cazul în care Agenția nu efectueaza repatrierea călătorului, acesta are obligația de a anunta imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În aceasta situatie societatea de asigurare nu are obligația de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa după intoarcerea călătorului în Romania, în conditiile politei de asigurare incheiate intre Agenție și societatea de asigurare.
13.2. În cazul în care călătorul solicita Agentiei contravaloarea sumelor achitate și/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimita documentele justificative câtre Agenție prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Calatorul are obligația să pastreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Calatorul poate solicita Agentiei rambursarea sumelor achitate și/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data incheierii derularii pachetului de servicii de călătorie sau de la data repatrierii.
13.3. Calatorul are obligația de a notifica societatea de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, în legatura cu solicitarea adresata Agentiei privind rambursarea sumelor achitate și/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmarii de primire prevăzute la pct. 13.2.
13.4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmarii de primire a documentelor justificative de câtre Agenție, călătorul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.
13.5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, călătorul are obligația de a transmite societatii de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire insotita de documentele justificative.
13.6. Documentele justificative constau in:
a) contractul de comercializare a pachetului de servicii de călătorie;
b) confirmarile de primire precizate la pct. 13.2, 13.3 și 13.5 din prezentul capitol;

 

XIV. Documentele contractului:
Constituie parte integrantă din contract următoarele: voucherul, biletul de odihnă/tratament, biletul de excursie, bonul de comandă, după caz; programul turistic, cataloage/pliante/oferte, formularul cu informațiile standard, declaraţia de consimțământ privind prelucrarea datelor personale, datele de la Protecția Consumatorului, precum și alte înscrisuri/site-ul www.alextours.ro, ale Agenţiei organizatoare / intermediare puse la dispoziţia călătorului, în format tipărit sau pe alt suport durabil.

 

XV. Dispoziţii finale:
15.1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
15.2. Comercializarea pachetelor de servicii de călătorie se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract și cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie associate, precum și pentru modificarea unor acte normative.
15.3. Toate unitățile de cazare, precum și mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale țărilor de destinație, conform procedurilor interne și normativelor locale acolo unde acestea există, care diferă de la o țară la alta și de la un tip de destinație la altul.
15.4. Călătorul declară că Organizatorul l-a informat complet cu privire la condițiile de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2018. Prin semnarea acestui contract, sau prin acceptarea pachetelor de servicii de călătorie inclusiv în cazul celor achiziționate la distanță prin mijloace electronice, călătorul își exprimă acordul și luarea la cunoștință cu privire la condițiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie, în conformitate cu oferta Organizatorului.
15.5. Călătorul declară că anterior încheierii prezentului contract Organizatorul i-a furnizat toate informațiile esențiale privind serviciile contractate, cum ar fi: destinația, itinerariul, perioada călătoriei, numărul de nopți incluse, mijloacele de transport, unitățile de cazare și serviciile de masa oferite, alte servicii incluse în pachet, numărul minim de persoane necesar efectuării serviciilor de călătorie, abilități lingvistice necesare călătorului pentru comunicarea orală, informații pentru persoane cu mobilitate redusă, informații generale despre regimul vizelor și pașapoartelor si privind formalitățile legate de sănătate în țara de destinație, informații privind agenția de turism organizatoare, prețul total al pachetului, modalitățile de plată, informații privind posibilitatea călătorului de a înceta contractul oricând înainte de începerea executării pachetului și informații privind asigurarea facultative sau obligatory care să acopere costurile încetării contractului de către călător sau costurile de asistență, inclusive taxele de repatriere, în caz de accident, de boală sau de deces, cu care este în mod expres de acord.
15.6. În cazul în care prezentul contract are ca obiect vânzarea de către Organizator a unui serviciu de călătorie care NU constituie pachet de servicii de călătorie conform dispozițiilor O.G. nr. 2/2018,  Capitolul XIII din prezentul contract nu este aplicabil.
15.7. Litigiile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă în caz contrar părţile înţeleg să se adreseze instanţelor de judecată competente.
15.8. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

 

Declar pe proprie raspundere ca am luat la cunostinta toate clauzele prevazute in Contract si Anexe (programul turistic, detaliile serviciilor turistice, pret, toate celelalte informatii) si sunt de acord cu ele. 

Agentia de turism intermediară ALEX TOURS
..........

Turist
..........

 

Solicita oferta