Turism vacante Romania strainatate
Rezervari hoteliere     Oferte speciale     Last Minutes     Bilete de avion     Despre noi     Informatii utile     Cum comand     Contact
Servicii

Oferte noi
BURJ AL ARAB 5*, DUBAI JUMEIRAH
Hotel La Siesta 4*

Termeni si conditii


turism vacante

SC ALEX TOURS SRL
CUI: RO16462740
Nr. Inmatriculare: J22/1071/2004

LICENTA TURISM nr 3157/31.03.2011
BREVET TURISM nr 11583. Maxim Florin Constantin - director agentie turism turoperatoare
ASIGURARE insolvabilitate incheiata la OMNIASIG, seria I nr 51177 (05.07.2018-04.07.2019)


CONTRACT
de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Nr. ..... din data de .....


Părţile contractante:

Societatea ALEX TOURS SRL, cu sediul în Pascani , str Ion Creanga nr. 71A, număr de înregistrare la registrul comerţului J22/1071/2004, cod de înregistrare fiscală RO16462740, cont bancar RO19RZBR0000060004804267, deschis la Raiffeisen Bank, titulară a Licenţei de turism nr. 3157/2011, pentru Agenţia ALEX TOURS, reprezentată prin Maxim Florin Constantin, în calitate de Administrator, denumită în continuare Agenţia,

┼či

Turistul/reprezentantul turistului, domnul/doamna ....., domiciliat/domiciliată în ....., telefon ....., posesor/oare al/a buletinului/cărţii de identitate seria .....nr. ....., eliberat/eliberată de .....la data de .....,

au convenit la încheierea prezentului contract.

I. Obiectul contractului

1.1. Obiectul contractului ├«l constituie v├ónzarea de c─âtre Agen┼úie a pachetului de servicii turistice ├«nscris ├«n voucher, bilet de odihn─â, tratament, bilet de excursie, alt ├«nscris anexat prezentului contract ┼či eliberarea documentelor de plat─â ┼či c─âl─âtorie.

Servicii contractate / nr persoane ..... ..... ..... ..... Statusul rezervarii/comenzii in momentul incheierii contractului (confirmata / in curs de confirmare) ..... ..... In cazul rezervarilor ÔÇ×in curs de confirmareÔÇŁ perioada de asteptare a unui raspuns este de maxim 48 de ore. In cazul neconfirmarii serviciilor (cazare, transport, etc) agentia va oferi turistului o varianta alternativa sau va returna integral avansul.

II. Încheierea contractului

2.1. Contractul se încheie, după caz, în oricare din următoarele situaţii:

a) în momentul semnării lui de către turist sau prin acceptarea condiţiilor contractuale de servicii turistice, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice;

b) ├«n momentul ├«n care turistul prime┼čte confirmarea scris─â a rezerv─ârii de la Agen┼úie, ├«n cel mult 60 de zile calendaristice de la data ├«ntocmirii bonului de comand─â. Este responsabilitatea agen┼úiei de turism de a informa turistul prin orice mijloace convenite ├«n scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) dac─â rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezerv─âri de servicii, Agen┼úia poate solicita un avans de p├ón─â la 50% din pre┼úul pachetului sau plata integral─â a contravalorii pachetului, ├«n func┼úie de data la care turistul solicit─â serviciile.

b1) ├Än cazul ├«n care con┼úinutul bonului de comand─â nu difer─â de con┼úinutul confirm─ârii c─âl─âtoriei turistice ┼či confirmarea s-a efectuat ├«n termenul de 60 de zile calendaristice de la data semn─ârii bonului de comand─â, turistul care decide s─â renun┼úe la c─âl─âtoria turistic─â datoreaz─â Agen┼úiei penalit─â┼úi conform cap. VI. din prezentul contract.

b2) ├Än cazul ├«n care con┼úinutul bonului de comand─â difer─â de con┼úinutul confirm─ârii c─âl─âtoriei turistice primite ├«n scris de la Agen┼úie sau dac─â aceast─â confirmare nu s-a f─âcut ├«n termenul de 60 de zile calendaristice de la data semn─ârii bonului de comand─â, turistul poate considera c─â voiajul nu a fost rezervat ┼či are dreptul la rambursarea imediat─â a tuturor sumelor deja pl─âtite;

c) ├«n momentul eliber─ârii documentelor de c─âl─âtorie (voucher, bilet de odihn─â ┼či/sau tratament, bilet de excursie etc.), inclusiv ├«n format electronic, ├«n cazul ├«n care pachetele de servicii turistice fac parte din oferta standard a agen┼úiei de turism sau exist─â deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.

2.2. În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispoziţia turistului sub formă de catalog, pliant, alte înscrisuri, site-ul Agenţiei sau alte mijloace de comunicare electronică (e-mail, fax etc.), obligaţia de informare a turistului este considerată îndeplinită prin înscrierea acestei informaţii în oricare dintre documentele de călătorie sau documentele fiscale furnizate de Agenţie, nefiind necesară încheierea în formă scrisă a contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice, respectiv dacă prezentul contract prezentat turistului în modalităţile prevăzute mai sus conţine clauzele prevăzute la art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicată.

2.3. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii turistice înscris în documentele de călătorie.

III. Pre┼úul contractului ┼či modalit─â┼úi de plat─â

3.1. Pre┼úul contractului este de ..... ┼či se compune din costul serviciilor turistice efective, comisionul Agen┼úiei ┼či TVA. Dac─â pre┼úul nu este specificat ├«n prezentul contract, atunci acesta este specificat ├«n bonul de comand─â (dac─â exist─â), alte documente de c─âl─âtorie, cataloage, pliante, alte ├«nscrisuri puse la dispozi┼úie turistului, site-ul Agen┼úiei, alte mijloace de comunicare electronic─â ┼či/sau pe factur─â.

3.2. Modalităţi de plată:

3.2.1. La încheierea contractului se percepe un avans de 30% din preţul stabilit sau, după caz, plata integrală a contravalorii pachetului de servicii turistice.

3.2.2. În cazul în care la încheierea contractului s-a perceput un avans, plata finală se va face astfel:

a) pentru serviciile turistice care necesită confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor de plată comunicate de Agenţie în scris prin bonul de comandă sau alte mijloace de comunicare;

b) pentru serviciile turistice care nu necesit─â confirmare din partea prestatorilor, dup─â cum urmeaz─â: ..... ..... ..... .....

3.3. Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se poate efectua într-o singură monedă, în valuta specificată în contract sau în RON la cursul de referinţă al BNR din ziua emiterii facturii la care se poate adauga un comision de risc valutar de 2%. Depasirea termenului de plata determina aplicarea unei penalitati de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere, procent aplicat la suma scadenta si neachitata.

IV. Drepturile ┼či obliga┼úiile Agen┼úiei

4.1. Agen┼úia se oblig─â s─â furnizeze turistului un bon de comand─â, numai ├«n situa┼úia solicit─ârii unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie/standard a agen┼úiei de turism ┼či care necesit─â confirmarea rezerv─ârii din partea altor prestatori. ├Än cazul solicit─ârii unor pachete de servicii turistice care se reg─âsesc ├«n oferta proprie a agen┼úiei de turism sau ├«n cazul ├«n care exist─â deja confirmare asupra rezerv─ârii din partea altor prestatori, Agen┼úia poate furniza turistului un bon de comand─â, dac─â consider─â necesar.

4.2. ├Än cazul modific─ârii uneia dintre prevederile esen┼úiale ale contractului, cum ar fi: serviciile incluse ├«n pachet, datele de c─âl─âtorie, modificarea categoriei unit─â┼úii de cazare, Agen┼úia are obliga┼úia de a informa turistul cu cel pu┼úin 15 zile ├«nainte de data ├«nceperii c─âl─âtoriei. ├Än cazurile prev─âzute la pct. 4.7 lit. b) ┼či c), informarea se va face ├«n timp util pentru a permite turistului s─â decid─â ├«nceperea c─âl─âtoriei.

4.3. ├Än cazul achizi┼úion─ârii unui pachet de servicii turistice av├ónd ├«n componen┼ú─â ┼či asigurarea transportului pe cale aerian─â, transportatorul aerian, f─âr─â a cere acordul agen┼úiei de turism care deruleaz─â programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agen┼úia nu este r─âspunz─âtoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alt─â or─â dec├ót cea ├«nscris─â ├«n programul turistic. Pentru aceste ├«nt├órzieri, compania aerian─â este obligat─â s─â asiste turi┼čtii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European ┼či al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune ├«n materie de compensare ┼či de asisten┼ú─â a pasagerilor ├«n eventualitatea refuzului la ├«mbarcare ┼či anul─ârii sau ├«nt├órzierii prelungite a zborurilor ┼či de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hot─âr├órea Guvernului nr. 1912/2006. Orice problem─â privind operarea zborului ┼či ac┼úiunile adiacente acestuia intr─â ├«n competen┼úa ┼či responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezent├ónd contractul ├«ntre pasager ┼či transportator. ├Än cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare ┼či ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.

4.4. ├Än situa┼úia achizi┼úion─ârii unui produs de tip croazier─â, linia de croazier─â poate modifica, din motive ce ┼úin de siguran┼úa navig─ârii, num─ârul cabinei ┼či loca┼úia acesteia pe pun┼úi (o punte inferioar─â, una superioar─â, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabin─â de aceea┼či categorie ca cea rezervat─â ini┼úial, caz ├«n care turistul nu va fi desp─âgubit ├«n niciun mod av├ónd ├«n vedere c─â este vorba de acela┼či tip de cabin─â ca ┼či cel rezervat.

4.5. Agen┼úia poate modifica pre┼úul contractului ├«n sensul major─ârii sau mic┼čor─ârii, dup─â caz, ar─ât├ónd totodat─â modul de calcul al major─ârilor sau mic┼čor─ârilor de pre┼ú ale contractului ┼či numai dac─â modificarea are loc ca urmare a varia┼úiilor costurilor de transport, a redeven┼úelor ┼či a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/├«mbarcare ├«n porturi ┼či aeroporturi, a taxelor de turist ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Pre┼úurile stabilite ├«n contract nu pot fi majorate, ├«n niciun caz, ├«n cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plec─ârii.

4.6. ├Än cazul ├«n care, dup─â ├«nceperea c─âl─âtoriei turistice, o parte important─â din serviciile turistice prev─âzute ├«n contract nu este realizat─â sau Agen┼úia constat─â c─â nu le va putea realiza, aceasta este obligat─â: a) s─â ofere turistului alternative corespunz─âtoare ├«n vederea continu─ârii c─âl─âtoriei turistice f─âr─â majorarea pre┼úului, respectiv serviciile turistice oferite s─â fie de aceea┼či calitate ┼či cantitate; b) s─â restituie turistului sumele ce reprezint─â diferen┼úa dintre serviciile turistice achitate ┼či cele efectiv prestate ├«n timpul c─âl─âtoriei turistice; c) ├«n cazul ├«n care nu pot fi oferite turistului alternative corespunz─âtoare sau acesta nu le accept─â din motive ├«ntemeiate, s─â asigure f─âr─â costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori ├«n alt loc agreat de acesta ┼či, dup─â caz, desp─âgubirea pentru serviciile neprestate.

4.7. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:

a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;

b) c├ónd ne├«ndeplinirea obliga┼úiilor se datoreaz─â unor cauze de for┼ú─â major─â sau unor ├«mprejur─âri pe care nici Agen┼úia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar f─âr─â a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, ├«nt├órzieri ├«n traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucr─âri sau repara┼úii pe drumurile publice, ne├«ndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renun┼ú─âri de ultim─â or─â sau a neob┼úinerii vizelor pentru to┼úi participan┼úii. Agen┼úia nu este r─âspunz─âtoare pentru prejudiciile cauzate turistului ca urmare a ├«nt├órzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje ┼či a altor ├«mprejur─âri care revin exclusiv ├«n sarcina transportatorului ├«n temeiul actelor normative specifice;

c) c├ónd ne├«ndeplinirea obliga┼úiilor se datoreaz─â unui ter┼ú care nu are leg─âtur─â cu furnizarea serviciilor prev─âzute ├«n contract, iar cauzele care au determinat ne├«ndeplinirea obliga┼úiilor au un caracter imprevizibil ┼či inevitabil.

4.8. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu turistul (e-mail, fax, sms etc.), cu . . . zile, dar nu mai puţin de 3 zile, înainte de data plecării, următoarele informaţii:

a) orarele, locurile escalelor ┼či leg─âturile, precum ┼či, dup─â caz, locul ce urmeaz─â s─â fie ocupat de turist ├«n fiecare dintre mijloacele de transport incluse;

b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon ┼či de fax, adresele de e-mail ale reprezentan┼úei locale a organizatorului ┼či/sau a detailistului ori, ├«n lipsa acestora, un num─âr de apel de urgen┼ú─â care s─â ├«i permit─â contactarea organizatorului ┼či/sau a detailistului;

c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului;

d) obliga┼úiile turistului prev─âzute la pct. 5.10, 5.11 ┼či 5.13.

4.9. Agenţia parte în contract este obligată să acorde prompt asistenţă turistului aflat în dificultate, în cazul situaţiilor de forţă majoră sau al unui eveniment pe care nici agenţia de turism, nici furnizorul sau prestatorul serviciilor, cu tot efortul depus, nu îl pot prevedea / evita.

4.10. In situatia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinata de activitatea hotelierilor (carora le revine intreaga raspundere pentru situatia creata), inainte sau dupa inceperea calatoriei, Agentia va oferi varianta de hotel in aceeasi zona sau intr-o zona apropiata, la aceeasi categorie sau de o categorie superioara fara sa modifice pretul. In cazul in care situatia de suprarezervare (overbooking) este anuntata turistului, sau reprezentantului acestuia, cu minim 3 zile inainte de data plecarii, clientul poate accepta varianta propusa sau poate anula calatoria fara penalizari, fara insa a avea dreptul de a solicita despagubiri suplimentare.

4.11. Excursiile optionale se efectueaza la fata locului cu agentii locale, care poarta intreaga responsabilitate pentru organizarea si desfasurarea acestor excursii. Preturile excursiilor optionale pot fi mai mari decat cele cumparate de la receptia hotelurilor, avand in vedere ca turistii vor avea la dispozitie mijloace de transport de la hotel la obiective si retur, ghid etc. Pretul excursiilor se calculeaza in general, pentru grupuri de aproximativ 25 de persoane. In cazul neintrunirii acestui numar minim, fie tarifele pot fi majorate proportional, fie excursia poate fi anulata, iar turistii putand opta pentru achizitionarea excursiei de la receptia hotelului in functie de disponibilitati.

V. Drepturile ┼či obliga┼úiile turistului

5.1. ├Än cazul ├«n care turistul nu poate s─â participe la c─âl─âtoria turistic─â independent de motivele care stau la baza imposibilit─â┼úii de participare, acesta poate s─â cesioneze contractul unei ter┼úe persoane care ├«ndepline┼čte toate condi┼úiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obliga┼úia de a anun┼úa ├«n scris Agen┼úia cu cel pu┼úin 5 zile ├«naintea datei de plecare. ├Än acest caz, ├«ntre turistul care nu poate participa la c─âl─âtoria turistic─â contractat─â (cedentul), ter┼úa persoan─â (cesionarul) ┼či agen┼úia de turism (debitor cedat) urmeaz─â a se ├«ncheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii turistice contractate ┼či cesionate. Responsabilitatea ├«ncheierii contractului de cesiune revine, dup─â caz, fie cedentului, fie cesionarului, ┼či niciodat─â agen┼úiei de turism (debitorului cedat). Turistul care cedeaz─â pachetul s─âu de servicii, precum ┼či cesionarul sunt responsabili ├«n mod solidar la plata pre┼úului c─âl─âtoriei ┼či a eventualelor costuri suplimentare ap─ârute cu ocazia acestei ced─âri.

5.2. ├Än cazul sejururilor de odihn─â ┼či/sau de tratament cu locul de desf─â┼čurare ├«n Rom├ónia, turistul are obliga┼úia s─â respecte urm─âtorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face, de regul─â, la ora 18:00 a zilei de intrare ┼či se termin─â, de regul─â, la ora 12:00 a zilei de ie┼čire ├«nscrise pe documentele de c─âl─âtorie (voucher, bilet de odihn─â ┼či/sau tratament, bilet de excursie etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spa┼úiilor de cazare p├ón─â cel t├órziu la orele specificate mai sus cad ├«n sarcina exclusiv─â a turistului.

5.3. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorării, turistul poate rezilia/denunţa unilateral contractul fără nicio obligaţie faţă de Agenţie, acesta având dreptul la rambursarea imediată de către Agenţie a sumelor plătite, inclusiv comisionul.

5.4. Turistul este obligat s─â comunice Agen┼úiei ├«n termen de 5 zile calendaristice de la primirea ├«n┼čtiin┼ú─ârii prev─âzute la cap. IV pct. 4.2 modificarea prevederilor esen┼úiale ale contractului sau ├«n timp util ├«nainte de ├«nceperea c─âl─âtoriei, iar ├«n cazul ├«n care se aplic─â clauzele prev─âzute ├«n cap. IV pct. 4.7 lit. b) ┼či c), hot─âr├órea sa de a opta pentru:

a) rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului fără plata penalităţilor; sau b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.

5.5. ├Än cazul ├«n care turistul decide s─â participe la c─âl─âtoria asupra c─âreia s-au operat modific─âri ├«n condi┼úiile cap. IV pct. 4.2 se consider─â c─â toate modific─ârile au fost acceptate ┼či turistul nu poate solicita desp─âgubiri ulterioare datorate modific─ârilor de acest tip.

5.6. În cazul în care turistul reziliază/denunţă unilateral contractul în temeiul pct. 5.4 sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

a) s─â accepte la acela┼či pre┼ú un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalent─â sau superioar─â, propus de Agen┼úie;

b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ, în sensul rambursării diferenţei de preţ dintre cele două pachete turistice, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii;

c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

5.7. ├Än toate cazurile men┼úionate la pct. 5.6, turistul are dreptul s─â solicite Agen┼úiei ┼či o desp─âgubire, al c─ârei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al p─âr┼úilor sau ├«n baza unei hot─âr├óri a instan┼úei de judecat─â, pentru ne├«ndeplinirea prevederilor contractului ini┼úial, cu excep┼úia cazurilor ├«n care:

a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat în scris turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;

b) anularea s-a datorat unui caz de for┼ú─â major─â (circumstan┼úe imprevizibile, independente de voin┼úa celui care le invoc─â ┼či ale c─âror consecin┼úe nu au putut fi evitate ├«n ciuda oric─âror eforturi depuse, ├«n aceasta nefiind incluse suprarezerv─ârile, caz ├«n care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unit─â┼úii de cazare) sau unor cauze dintre cele prev─âzute la cap. IV pct. 4.7 lit. b);

c) anularea s-a f─âcut din vina turistului.

5.8. Turistul are dreptul să rezilieze/denunţe unilateral în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea/denunţarea unilaterală îi este imputabilă este obligat sa despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap. VI, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii. Despăgubirea se poate ridica la maximul preţului pachetului de servicii turistice contractat.

5.9. ├Än cazul ├«n care turistul alege s─â se mute la un alt hotel dec├ót cel contractat ini┼úial ┼či achitat, responsabilitatea financiar─â a renun┼ú─ârii ├«i apar┼úine. Agen┼úia va rezolva cerin┼úele turistului ├«n limita posibilit─â┼úilor, eventualele diferen┼úe de pre┼ú urm├ónd a fi suportate de c─âtre turist. Dac─â turistul solicit─â nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oric─ârora dintre servicii, aceasta echivaleaz─â cu rezilierea/denun┼úarea unilateral─â a contractului, cu aplicarea penalit─â┼úilor prev─âzute la cap. VI la momentul respectiv ┼či ├«ncheierea unui nou contract.

5.10. Turistul este obligat s─â achite la recep┼úia unit─â┼úii hoteliere taxa de sta┼úiune, taxa de salubritate, precum ┼či alte taxe locale, f─âr─â a putea pretinde desp─âgubiri sau returnarea sumelor de la Agen┼úie.

5.11. Turistul este obligat s─â prezinte la recep┼úia unit─â┼úii hoteliere actele sale de identitate, precum ┼či documentul de c─âl─âtorie eliberat de Agen┼úie (voucher, bilet de odihn─â ┼či/sau de tratament etc.), ├«n vederea acord─ârii serviciilor turistice. ├Än cazul ├«n care turistul beneficiaz─â de bilete de odihn─â ┼či tratament, este obligat s─â prezinte la recep┼úia unit─â┼úii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie ┼či dovada pl─â┼úii contribu┼úiilor pentru asigur─âri sociale, la zi.

5.12. Turistul ia la cuno┼čtin┼ú─â c─â serviciile pe care le achizi┼úioneaz─â f─âr─â ca acestea s─â fac─â parte din contractul cu agen┼úia de turism sunt ├«n stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legisla┼úia ┼ú─ârii de destina┼úie, iar agen┼úia de turism nu are nicio responsabilitate asupra presta┼úiilor ├«n cauz─â.

5.13. Dac─â pentru efectuarea c─âl─âtoriei este necesar─â ├«ndeplinirea de c─âtre turist a unor formalit─â┼úi suplimentare (de exemplu, c─âl─âtoria ├«mpreun─â cu minori, situa┼úia ├«n care numele turistului este schimbat ca urmare a c─âs─âtoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obliga┼úia de a ├«ndeplini toate cerin┼úele legale. Pentru o informare optim─â, Agen┼úia recomand─â ┼či consultarea site-ului Poli┼úiei de Frontier─â (www.politiadefrontiera.ro sau contactarea la numarul de telefon 0219590). ├Än cazul ├«n care turistul nu ├«┼či respect─â obliga┼úia de a se informa cu privire la formalit─â┼úile suplimentare necesare ├«n vederea efectu─ârii c─âl─âtoriei care nu sunt ├«n sarcina Agen┼úiei (de exemplu, ├«n cazul c─âl─âtoriei cu minori, ├«mputernicire din partea p─ârintelui sau reprezentantului legal ce nu ├«l ├«nso┼úe┼čte sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativ─â), Agen┼úia este exonerat─â de orice r─âspundere ├«n cazul imposibilit─â┼úii efectu─ârii c─âl─âtoriei.

5.14. Agen┼úia de turism recomand─â turi┼čtilor contactarea acesteia cu 24 de ore ├«nainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de ├«mbarcare (orar de zbor, loc de ├«mbarcare etc)

5.15. ├Än cazul ├«n care o singur─â persoan─â angajeaz─â servicii pentru un num─âr mai mare de turi┼čti, condi┼úiile contractuale se extind ├«n mod automat asupra ├«ntregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

5.16. Turistul este obligat s─â foloseasc─â mijloacele de transport, camera de hotel ┼či bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar ┼či potrivit destina┼úiei lor. Agen┼úia nu se face vinovat─â de eventualele pagube produse sau v─ât─âm─âri suferite de turist ca urmare a nerespect─ârii acestui alineat.

5.17. Turistul are obliga┼úia s─â respecte locul, data ┼či ora plec─ârii at├ót la dus, c├ót ┼či la ├«ntors, precum ┼či locurile, datele ┼či orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile ┼či daunele produse ca urmare a nerespect─ârii de c─âtre turist a prevederilor privind locurile de ├«nt├ólnire ┼či orarele vor fi suportate de c─âtre acesta.

5.18. ├Än cazul ├«n care turistul care a intrat pe teritoriul statului ├«n care se realizeaz─â pachetul de servicii turistice refuz─â s─â se mai ├«ntoarc─â ├«n Rom├ónia ┼či autorit─â┼úile din ┼úara respectiv─â fac cheltuieli de orice natur─â cu acesta, turistul respectiv are obliga┼úia de a suporta toate aceste cheltuieli.

VI. Renunţări, penalizări, despăgubiri

6.1. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:

6.1.1. În cazul serviciilor turistice externe, penalizările sunt de:

a) 30% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 30 zile calendaristice înainte de data plecării;

b) 50% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 15 - 29 de zile calendaristice înainte de data plecării;

c) 100% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 14 zile calendaristice înainte de plecare sau prin neprezentarea la program;

d) 100% din preţul pachetului de servicii, în cazul în care turistul a achiziţionat pachetul de servicii turistice din cadrul programului special (de exemplu, Early Booking, First Minute, Last Minute, Best Offer, etc) indiferent de data la care turistul solicită renunţarea.

6.1.2. În cazul serviciilor turistice interne, penalizările sunt de:

a) 30% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 30 zile calendaristice înainte de data începerii sejurului;

b) 100% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 29 zile calendaristice înainte de data începerii sejurului;

c) 100% din preţul pachetului de servicii, în cazul în care turistul a achiziţionat pachetul de servicii turistice din cadrul programului special (de exemplu, Early Booking, First Minute, Last Minute, Best Offer, etc) indiferent de data la care turistul solicită renunţarea.

6.1.3. Conditiile de anulare/penalizare indicate la art. 6.1.1 si 6.1.2 sunt standard si se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de anulare/penalizare (exemple: programe de Revelion, turism individual, croaziere, destinatii exotice, sistemele germane de rezervari Dertour si TUI etc). Pe langa penalitatile indicate mai sus, turistul va suporta si eventualele taxe (ex: taxa pentru obtinerea vizelor), daca acestea nu sunt incluse in valoarea contractului.

6.2. ├Än cazul ├«n care turistul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agen┼úia ┼či a achitat un avans nu se prezint─â ├«n termenul specificat ├«n bonul de comand─â sau ├«n termenul comunicat ├«n scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plat─â, contractul se consider─â reziliat de drept, iar Agen┼úia are dreptul de a anula rezerv─ârile efectuate ├«n beneficiul turistului cu re┼úinerea penaliz─ârilor prev─âzute la pct. 6.1.

6.3. Pentru biletele de odihn─â ┼či/sau de tratament cump─ârate prin organiza┼úii sindicale, Agen┼úia va face restituiri numai ├«n baza cererilor de renun┼úare contrasemnate ┼či ┼čtampilate de reprezentantul organiza┼úiei sindicale.

6.4. ├Än cazul ├«n care o ambasad─â refuz─â s─â acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor re┼úine toate taxele datorate de Agen┼úie prestatorilor direc┼úi, precum ┼či cheltuielile de operare proprii acesteia.

6.5. Penaliz─ârile echivalente cu cele indicate la pct. 6.1.1 lit. c) sau d), respectiv 6.1.2 lit. b) sau c) se aplic─â ┼či ├«n cazul ├«n care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destina┼úie, dac─â nu poate pleca ├«n c─âl─âtorie pentru c─â documentele personale necesare ├«n vederea efectu─ârii c─âl─âtoriei nu sunt conforme normelor legale sau este ├«n imposibilitatea de a p─âr─âsi teritoriului ┼ú─ârii, din alte motive ce ┼úin de persoana acestuia.

6.6. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.

6.7. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.

6.8. Agen┼úia nu r─âspunde ├«n situa┼úii de grev─â, conflicte politice ┼či de r─âzboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou interna┼úional, precum ┼či ├«n cazul ├«n care companiile aeriene stabilesc limite de r─âspundere. Toate aceste situa┼úii care nu sunt imputabile niciunei p─âr┼úi se consider─â situa┼úii de for┼ú─â major─â ┼či exonereaz─â de r─âspundere Agen┼úia.

6.9. Toate sumele men┼úionate la pct. 6.1, 6.2, 6.4 ┼či 6.5 se vor re┼úine de c─âtre Agen┼úie din avansul sau pre┼úul total al pachetului de servicii turistice achitat de turist, f─âr─â a fi necesar─â interven┼úia instan┼úelor de judecat─â.

VII. Reclamaţii

7.1. ├Än cazul ├«n care turistul este nemul┼úumit de serviciile turistice primite, acesta are obliga┼úia de a ├«ntocmi o sesizare ├«n scris la fa┼úa locului, clar ┼či explicit, cu privire la deficien┼úele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt at├ót reprezentantului Agen┼úiei, c├ót ┼či prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentan┼úilor locali ai turoperatorului).

Datele de contact ale Agenţiei ALEX TOURS: Telefon:0744917474 Fax: 0232.714474 E-mail: office@alextours.ro sau http://www.alextours.ro/contact/

7.2. At├ót Agen┼úia, c├ót ┼či prestatorul de servicii turistice vor ac┼úiona imediat pentru solu┼úionarea sesiz─ârii. ├Än cazul ├«n care sesizarea nu este solu┼úionat─â sau este solu┼úionat─â par┼úial, turistul va depune la sediul Agen┼úiei o reclama┼úie ├«n scris, ├«n termen de maximum 5 zile calendaristice de la ├«ncheierea c─âl─âtoriei, Agen┼úia urm├ónd ca, ├«n termen de 30 de zile calendaristice, s─â comunice turistului desp─âgubirile care i se cuvin, dup─â caz.

VIII. Asigur─âri

8.1. Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere ┼či/sau a sumelor achitate de acesta, ├«n cazul insolvabilit─â┼úii sau falimentului Agen┼úiei, la Societatea de Asigurare SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA, cu sediul ├«n str. Grigore Mora nr 23, sector 1, Bucuresti (sucursala Galati, judetul Galati). Poli┼úa de asigurare seria I nr 51177 valabil─â p├ón─â la data de 04 iulie 2019 este afi┼čat─â pe pagina web a agen┼úiei de turism ALEX TOURS (la adresa web: http://www.alextours.ro/contact/)

8.2. Condiţiile în care turistul va fi despăgubit de către societatea de asigurare sunt:

8.2.1. ├Än cazul ├«n care Agen┼úia nu efectueaz─â repatrierea turistului, acesta are obliga┼úia de a anun┼úa imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. ├Än aceast─â situa┼úie societatea de asigurare nu are obliga┼úia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa dup─â ├«ntoarcerea turistului ├«n Rom├ónia, ├«n condi┼úiile poli┼úei de asigurare ├«ncheiate ├«ntre Agen┼úie ┼či societatea de asigurare.

8.2.2. ├Än cazul ├«n care turistul solicit─â Agen┼úiei contravaloarea sumelor achitate ┼či/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie s─â trimit─â documentele justificative c─âtre Agen┼úie prin scrisoare recomandat─â cu confirmare de primire. Turistul are obliga┼úia s─â p─âstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agen┼úiei rambursarea sumelor achitate ┼či/sau a cheltuielilor de repatriere ├«n termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data ├«ncheierii derul─ârii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.

8.2.3. Turistul are obliga┼úia de a notifica societ─â┼úii de asigurare, prin scrisoare recomandat─â cu confirmare de primire, ├«n leg─âtur─â cu solicitarea adresat─â Agen┼úiei privind rambursarea sumelor achitate ┼či/sau a cheltuielilor de repatriere, ├«n termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirm─ârii de primire prev─âzute la pct. 8.2.2.

8.2.4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a documentelor justificative de către Agenţie, turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.

8.2.5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligaţia de a transmite societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoţită de documentele justificative.

8.2.6. Documentele justificative constau în principal în:

a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;

b) confirm─ârile de primire precizate la pct. 8.2.2, 8.2.3 ┼či 8.2.5;

c) fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitanţe, ordine de plată etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;

d) fotocopiile de pe documentele de transport ┼či cazare, ├«n cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere. Societatea de asigurare are dreptul s─â solicite turistului ┼či alte documente justificative.

8.2.7. Desp─âgubirea nu poate dep─â┼či suma achitat─â de turist ├«n contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice ┼či nici sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale ├«n vigoare.

8.2.8. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist.

8.2.9. ├Än cazul ├«n care, dup─â plata desp─âgubirii, Agen┼úia pl─âte┼čte debitul c─âtre turist, acesta are obliga┼úia de a restitui asiguratorului desp─âgubirea primit─â, ├«n termen de 5 (cinci) zile lucr─âtoare de la data primirii de la Agen┼úie a sumelor reprezent├ónd debitul.

8.2.10. Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinaţie ori a unei asigurări storno sau altor tipuri de asigurări de călătorie. Agenţia recomandă încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalităţi de anulare. Turistul se poate informa în agenţii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi încheiată în agenţia de turism de unde acesta a achiziţionat pachetul de servicii turistice, dacă Agenţia oferă acest tip de serviciu.

8.3. Agen┼úia nu se face vinovat─â de eventuala nerespectare a obliga┼úiilor stipulate ├«n poli┼úele de asigurare contractate prin intermediul Agen┼úiei, deoarece aceasta este doar intermediar ├«ntre turist ┼či asigurator.

IX. Documentele contractului se constituie ca anex─â la acesta ┼či sunt urm─âtoarele:

a) voucherul, biletul de odihn─â/tratament, biletul de excursie, bonul de comand─â, dup─â caz;

b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice;

c) cataloage/pliante/oferte/alte înscrisuri/etc. ale Agenţiei puse la dispoziţia turistului, în format tipărit sau pe suport electronic.

X. Dispoziţii finale

10.1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

10.2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face ├«n conformitate cu prevederile prezentului contract ┼či cu respectarea prevederilor Ordonan┼úei Guvernului nr. 107/1999, republicat─â.

10.3. Toate unit─â┼úile de cazare, precum ┼či mijloacele de transport sunt clasificate de c─âtre organismele abilitate ale ┼ú─ârilor de destina┼úie, conform procedurilor interne ┼či normativelor locale, acolo unde acestea exist─â, care difer─â de la o ┼úar─â la alta ┼či de la un tip de destina┼úie la altul.

10.4. Turistul declar─â c─â Agen┼úia de turism l-a informat complet cu privire la condi┼úiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice ├«n conformitate cu prevederile Ordonan┼úei Guvernului nr. 107/1999, republicat─â. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice, inclusiv ├«n cazul celor achizi┼úionate la distan┼ú─â prin mijloace electronice, turistul ├«┼či exprim─â acordul ┼či luarea la cuno┼čtin┼ú─â cu privire la condi┼úiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, ├«n conformitate cu oferta Agen┼úiei de turism.

10.5. Litigiile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părţile înţeleg să se adreseze instanţelor de judecată competente.

10.6. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

10.7. Conform dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, SC ALEX TOURS SRL este operator de date cu caracter personal inscris sub nr. 17955 si prelucreaz─â datele cu caracter personal furnizate de dvs. prin acest document, avand ca scop colectarea datelor pentru emiterea biletelor de avion , furnizarea de servicii turistice si a serviciilor de cazare. Prin furnizarea datelor dumneavoastr─â personale, ├«n┼úelege┼úi ┼či sunte┼úi de acord cu transferarea acestora c─âtre companiile afiliate sau colaboratoare, partenerii nostri contractuali din tara si/sau strainatate. Administr─âm datele dumneavoastr─â personale pe durata necesar─â pentru furnizarea serviciilor de mai sus sau pentru o durata de 5 ani de la data incheierii contractului. Dac─â, pe viitor, compania va fi achizi┼úionat─â de o ter┼ú─â parte, este posibil ca datele s─â fie transmise pentru continuarea f─âr─â probleme a activit─â┼úii de afaceri. Furniz─âm datele dumneavoastr─â autorit─â┼úilor competente ┼či forurilor de judecat─â la cerere ┼či ├«n cazul in care acest lucru este solicitat de legislatia relevanta

Agenţia de turism, .....
Reprezentant legal (numele ┼či prenumele), .....      Turistul (numele ┼či prenumele) .....
Func┼úia .....                                                         Semn─âtura: .....
Semn─âtura .....
┼×tampila2. TERMENI SI CONDITII

Informatiile prezentate in acest contract sunt foarte importante si va rugam sa le cititi cu atentie inainte de a utiliza site-ul nostru.
Site
Site-urile www.alextours.ro si www.turism-vacante.ro sunt puse la dispozitie de SC ALEX TOURS SRL ÔÇô Agentia ALEX TOURS, cu sediul in strada Ion Creanga nr. 71 , Oras Pascani , jud. Iasi, Romania. Utilizand acest site sunteti de acord in totalitate cu acesti Termeni si Conditii, fara nici o alta restrictie. Daca nu sunteti de acord cu unul din punctele descrise in acest contract nu puteti utiliza deloc acest site.
Serviciile Alex Tours
Agentia ALEX TOURS prin site-urile www.alextours.ro si www.turism-vacante.ro va pune la dispozitie un sistem de rezervari on-line care ofera posibilitatea de a cauta si verifica disponibilitati pentru servicii turistice si va permite sa efectuati rezervarile solicitate. Aveti posibilitatea sa alegeti si sa efectuati rezervari hoteluri peste tot in lume, apartamente, vile, masini, bilete de avion direct de pe site.
Informatiile publicate pe site sunt cu titlu informativ, consultativ si pot fi modificate oricand. Site-ul contine informatii furnizate de catre terti cum ar fi companiile aeriene sau sistemele de rezervari cazari (Transhotel, AIC, etc) si nu garanteaza in nici un fel acuratetea sau calitatea produselor si serviciilor la care se face referire.
Alex Tours nu garanteaza ca rezultatele obtinute in urma utilizarii site-ului nu pot avea erori sau lipsuri insa se vor depune toate eforturile pentru a corecta erorile de indata ce le vom identifica.
Alex Tours nu asigura nici o garantie cu privire la aranjamentele documentelor de calatorie (pasapoarte, vize, vaccinuri necesare), daca informatia de pe Site este actualizata. Drept urmare, este responsabilitatea Utilizatorului de a se asigura ca va calatori in conformitate cu masurile aplicabile acestor documente de calatorie.
Echipa Alex Tours depune toate eforturile ca toate informatiile relevante privind serviciile oferite si termenii aplicabili sa fie publicate in limba romana, insa datorita faptului ca majoritatea informatiilor sunt preluate dintr-un sistem de rezervari international, anumite informatii, conditii aplicabile anumitor servicii sau alte detalii ce influenteaza utilizarea in bune conditii a serviciilor  oferite sa fie in limba engleza. Pentru nelamuriri puteti contacta biroul nostru la numarul de telefon: +40 232 714474
Conditiile Furnizorilor de Servicii Turistice
Orice rezervare efectuata pe site-ul www.alextours.ro si www.turism-vacante.ro va fi considerata drept intentia dumneavoastra de a achizitiona un anumit produs sau servicu turistic de la furnizorii de servicii turistice. Daca cererea dvs.va fi acceptata veti primi o confirmare pe e-mail de la noi si va intra in vigoare acest contract. Termenii si conditiile furnizorilor de servicii turistice (incluzand regulile de transport ale pasagerilor impuse de catre companiile aeriene) se vor aplica aditional Termenilor si Conditiilor acestui site.
La momentul navigarii dumneavoastra in site-ul www.alextours.ro veti observa referiri catre diferite conditii aplicabile ofertelor speciale. Va rugam sa cititi cu atentie acesti termeni si sa ne contactati pentru lamuriri.
Sunteti direct responsabil pentru respectarea conditiilor impuse de Furnizorul Serviciilor Turistice privind timpii de imbarcare, reconfirmarea zborurilor sau a oricaror alte reguli.
In cazul biletelor de avion este recomandat sa reconfirmati rezervarile cu cel putin 24 ore inainte. Cupoanele biletului de avion ÔÇô fiecare zbor in parte ÔÇô trebuie utilizate in ordinea lor consecutiva ÔÇô in cazul nerespectarii acestei prevederi, compania aeriana isi rezerva dreptul de a anula biletul in cauza.
Anulari/Modificari
Daca doriti anularea sau modificarea serviciului rezervat sau achizitionat (DACA acest lucru este permis de catre furnizorul de servicii turistice) este responsabilitatea dvs de a informa Alex Tours despre intentiile dvs. In eventualitatea modificarii unei rezervarii (anulari, restituri de sume, schimbari de nume, schimbari de data, etc), Alex Tours isi rezerva dreptul de a aplica o taxa de 3% din valoarea penalizarii care rezulta din aceasta actiune. Aceasta taxa difera de taxele impuse direct de catre Furnizorul de servicii turistice.
Plata
Alex Tours nu accepta alta modalitate de plata decat cele prezentate pe site si nu ne asumam nici o responsabilitate pentru sumele transmise prin curierat. Alex Tours sau Furnizorul de servicii turistice nu isi asuma nici o obligatie de a emite biletele, voucher-ul sau alte documente de calatorie in cazul neplatii integrale a serviciilor comandate. In orice situatie, sunteti responsabil pentru plata sumelor aferente serviciilor turistice comandat.
Toate tarifele si taxele pot suferi fluctuatii datorate modificarii cursului valutar de schimb.
Utilizarea Site-ului si Obligatiile utilizatorului
www.alextours.ro si www.turism-vacante.ro
Agentia Alex Tours nu este responsabila pentru aptitudinile utilizatorului de a accesa sau utiliza site-ul nostru si nici pentru esecurile generate de lipsa acestor aptitudini. Alex Tours nu garanteaza ca site-ul nu poate fi afectat de virusi sau alte actiuni care pot denera defectiuni sau alte pierderi.
Sunteti de acord sa respectati urmatoarele obligatii (fara a se limita):
 - responsabilitatea financiara pentru toate tranzactiile efectuate in contul sau numele dvs
 - aveti varsta peste 18 ani si capacitatea legala de a initia actiuni juridice
 - garantarea veridicitatii datelor furnizate despre dvs sau membrii familiei dvs
 - neutilizarea site-ului in scopuri speculative, a generarii de rezervari false sau frauduloase
 - interzicerea transmiterii materialelor care contravin legii
 - obilgativitatea de a nu altera, copia, transmite, distribui, vinde, afisa, licentia sau reproduce continutul site-ului cu exceptia utilizarii in scop personal si necomercial a unei singure copii a informatiei continuta in site
Alex Tours isi rezerva dreptul de a va interzice oricand accesul pe site fara o notificare prealabila.
Alex Tours nu este responsabila pentru pierderile indirecte rezultate din prevederile acestui contract, din utilizarea defectuoasa a site-ului sau a serviciilor turistice rezervate si achizitionate pe site. Alex Tours este responsabila doar pentru pierderile directe a caror valoare nu va depasi tariful total al serviciilor achizitionate (exceptand cazurile de deces sau accidentele personale a caror valoare nu are limita)
Legaturi catre alte Site-uri
Acest site contine legaturi cu alte pagini web externe si operate de alte parti implicate. In acest caz Alex Tours nu are nici un control sau asociere cu aceste pagini web si nu isi asuma nici o responsabilitate in legatura cu acuratetea, integritatea sau calitatea acestor pagini web ale partilor implicate. Continutul acestor pagini web externe nu reflecta produsele, serviciile sau informatiile furnizate de Alex Tours . Opiniile referitoare la continutul acestor pagin web externe vor trebui redirectionate catre administratorii paginilor in cauza.
Alex Tours foloseste informatiile personale ale utilizatorilor numai pentru a face si a finaliza rezervarile. Cand se face o rezervare in sistemul nostru de rezervari, informatiile calatorului se transmit companiei aeriene, companiei rent a car, hotelului, agentiei de turism sau altor terti implicati pentru a asigura completarea cu succes a formularului de calatorie.
Forta Majora
Alex Tours nu isi asuma responsabilitatea in cazul intamplarii unor evenimente cauzate de forta majora. Evenimentele majore includ, dar fara a se limita, interventii guvernamentale, razBoaie, rapiri, incendii, inundatii, accidente, furtuni, greve, atacuri teroriste sau actiuni industriale ce pot afecta Alex tours sau furnizorii sai.


3. CONDITII GENERALE DE TRANSPORT AERIAN
Adresa Web: http://www.iata.org/worldwide/europe/romania

CONDITIILE CONTRACTULUI SI ALTE NOTE IMPORTANTE
Acest bilet nu este valabil si nu va fi acceptat pentru transport decât dacã a fost achizitionat de la transportator sau un agent autorizat al acestuia.

Nota: În cazul în care calatoria include o destinatie finala sau o escala într-o tara, alta decât tara de plecare, se aplica Conventia de la Varsovia care guverneaza si în cele mai multe cazuri limiteaza raspunderea transportatorilor pentru moartea sau ranirea pasagerului, precum si pierderea sau deteriorarea bagajelor. A se vedea notele referitoare la "Limitarea responsabilitatii pentru daune provocate pasagerilor" si "Limitarea responsabilitatii pentru daune provocate bagajelor".

1. Asa cum este utilizat în acest contract, "bilet" înseamnã acest bilet de cãlãtorie si buletinul de bagaj, sau acest document de rutã dacã se utilizeazã în cazul unui bilet electronic, din care fac parte prezentele conditii si note, "expeditie" este echivalent cu transport, "transportator" înseamnã toti transportatorii aerieni care transportã sau se angajeazã sã transporte pasagerul sau bagajul sãu conform prezentei, sau sã presteze orice alte servicii legate de acel transport aerian, "bilet electronic" înseamnã Documentul de Rutã emis de transportator sau în numele lui, cupoane electronice si dacã este aplicabil, un document de îmbarcare. "Conventia de la Varsovia" înseamnã Conventia pentru Unificarea unor Reguli Legate de Transportul Aerian International, semnatã la Varsovia în 12 octombrie 1929, sau aceastã conventie, asa cum a fost ea amendatã la Haga în 28 septembrie 1955, oricare dintre ele are aplicabilitate.
2. Transportul efectuat în baza acestui bilet este supus regulilor si limitarilor de responsabilitate stabilite de Conventia de la Varsovia, în afara de cazul în care transportul nu este un transport international asa cum este definit în Conventie.
3. În mãsura în care este compatibil cu cele de mai sus, orice transport si orice alte servicii efectuate în baza prezentului bilet, de cãtre fiecare transportator, sunt supuse: a) prevederilor continute în acest bilet; b) tarifelor aplicabile; c) conditiilor de transport ale transportatorului si reglementãrilor care constituie parte integrantã din acestea (disponibile la cerere la agentiile transportatorului), exceptând transportul între un punct din Statele Unite sau Canada si orice punct din afara acestora, pentru care se aplicã tarifele în vigoare în aceste tãri.
4. Numele transportatorului poate fi abreviat în bilet, numele întreg sau abrevierea lui fiind trecute în tarifele, conditiiile de transport, regulamentele sau orariile transportatorului; adresa transportatorului va fi aeroportul de plecare indicat în bilet în dreptul primei abrevieri a numelui transportatorului; escalele prevãzute sunt acele locuri indicate în acest bilet sau arãtate în orariile transportatorului ca escale programate pe ruta urmatã de pasager; transportul care se realizeazã succesiv de mai multi transportatori este considerat o singurã operatie.5. Un transportator care emite un bilet pe liniile altui transportator actioneazã numai ca reprezentant al acestuia din urmã.
6. Orice exonerare sau limitare a responsabilitãtii transportatorului se va aplica si în favoarea agentilor, prepusilor si reprezentantilor acestei persoane.
7. Bagajul înregistrat va fi eliberat purtãtorului buletinului de bagaj. În timpul efectuãrii transportului international, reclamatia trebuie fãcutã transportatorului în scris dupã descoperirea pagubei, dar în termen de cel mult 7 zile de la data primirii bagajului deteriorat; în caz de întârziere, reclamatia trebuie fãcutã în cel mult 21 de zile de la data livrãrii bagajului. Vedeti conditiile generale de transport ale companiei pentru transportul intern.
8. Durata de valabilitate a biletului este de un an de la data emiterii, în afarã de cazul când este prevãzut altfel în bilet, în tarifele, în conditiile de transport si reglementãrile transportatorului. Tariful mentionat în bilet poate fi modificat înainte de începerea cãlãtoriei. Transportatorul are dreptul sã refuze transportul dacã nu a fost plãtit tariful aplicabil.
9. Transportatorul se angajeazã sã depunã eforturi pentru a transporta pasagerul si bagajul cu toatã promptitudinea rezonabilã cerutã. Orele indicate în orarii sau în altã parte nu sunt garantate si nu fac parte din acest contract. Transportatorul poate sã-si substituie fãrã preaviz alti transportatori sau sã utilizeze alte avioane si poate sã modifice sau sã suprime, în caz de necesitate, escalele prevãzute în bilet. Orariile pot fi modificate fãrã preaviz. Transportatorul nu îsi asumã nici o rãspundere pentru asigurarea conexiunilor
10. Pasagerul este obligat sã se conformeze tuturor prescriptiilor guvernamentale referitoare la cãlãtorie, sã prezinte documentele de intrare/iesire si alte documente cerute si sã soseascã la aeroport la ora fixatã de transportator sau, dacã nu s-a fixat o orã, în timpul necesar îndeplinirii formalitãtilor legate de plecare.
11. Nici un agent, prepus sau reprezentant al transportatorului nu este autorizat sã modifice sau sã suprime vreuna din prevederile acestui contract.

TRANSPORTATORUL ÎSI REZERVÃ DREPTUL SÃ REFUZE TRANSPORTUL ORICÃREI PERSOANE CARE SI-A PROCURAT UN BILET PRIN VIOLAREA LEGII APLICABILE SAU PRIN NERESPECTAREA REGULILOR TARIFARE ALE TRANSPORTATORULUI.

LIMITAREA RESPONSABILITATII PENTRU DAUNE PROVOCATE PASAGERILOR
În cazul în care cãlãtoria include o destinatie finalã sau o escalã într-o altã tarã decât tara de plecare, prevederile Conventiei de la Varsovia se pot aplica pentru întreaga rutã incluzând tronsoane interne ale tãrii unde s-a fãcut escala sau a tãrii de destinatie. Pentru pasagerii care cãlãtoresc spre/dinspre/cu escalã pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Conventia si anumite contracte speciale de transport incluse în reglementãrile tarifare aplicabile, prevãd ca responsabilitatea unor transportatori în cazul decesului sau al rãnirii pasagerului sã fie limitatã la suma de 75.000 USD/pasager*, cu conditia sã nu fie produse din neglijenta transportatorului. Pentru pasagerii care cãlãtoresc cu companii aeriene care nu participã în astfel de contracte speciale sau a cãror cãlãtorie nu se face spre/dinspre/cu escalã pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, obligatiile transportatorului în cazul decesului sau rãnirii acestora se limiteazã în cele mai multe cazuri la suma aproximativã de 20.000 USD. Numele companiilor care participã în astfel de contracte speciale se gãsesc la toate Agentiile transportatorului si pot fi studiate la cerere. Pentru protectia lor suplimentarã, pasagerii pot apela la serviciile unei companii de asigurãri. Aceastã asigurare nu este influentatã de obligatiile transportatorului care decurg din Conventia de la Varsovia sau din contracte speciale. Pentru informatii suplimentare, vã rugãm sã contactati compania dumneavoastrã aerianã sau reprezentantul companiei de asigurãri.
*Nota: Limitarea responsabilitatii la suma mentionata de 75.000 USD trebuie sa fie înteleasa ca incluzând onorariile si taxele de justitie. În cazul în care o instanta ar fi angajata într-un stat unde legea aplicabila prevede ca onorariile si taxele sunt atribuite separat, limita va fi de 58.000 USD la care se vor adauga onorariile si taxele de justitie.

LIMITAREA RESPONSABILITATII PENTRU DAUNE PROVOCATE BAGAJELOR
Responsabilitatea pentru pierderea, întârzierea sau deteriorarea bagajelor este limitatã, cu exceptia cazurilor în care, în prealabil s-a fãcut o declaratie specialã de valoare si s-au plãtit taxele aferente. Pentru majoritatea cãlãtoriilor internationale (inclusiv tronsoanele interne ale acestora) obligatia transportatorului este limitatã la suma de aproximativ 20 USD/kg pentru bagajele înregistrate si 400 USD/pasager pentru bagajele neînregistrate. Pentru pasagerii care cãlãtoresc numai în interiorul SUA, legile federale prevãd ca suma sã fie de cel putin 2.800 USD/pasager. Anumiti transportatori nu îsi asumã rãspunderea pentru transportul obiectelor fragile, de valoare sau perisabile. Informatii suplimentare pot fi obtinute de la transportator.

NOTA PRIVIND TAXE SAU ALTE SUME/COSTURI IMPUSE DE ANUMITE TARI
Pretul acestui bilet poate s├ú includ├ú un num├úr de taxe sau alte sume/costuri impuse de c├útre guverne si serviciile oficiale diverse, reprezent├ónd uneori o parte semnificativ├ú a costului transportului aerian. Aceste taxe sau alte sume/costuri sunt fie incluse ├«n tarif, fie indicate ├«n casetele ÔÇ×TAX/FEE/CHARGE" ale biletului. ├Än unele cazuri se poate solicita pasagerului plata unor taxe sau alte sume/costuri care nu au fost ├«ns├ú percepute de la acesta.
Urmatorul aviz nu se refera la biletele vândute în Statele Unite pentru transport cu punct de origine în Statele Unite.

ÎMBARCARE RESPINSA DATORITA OVERBOOKING
În acele tari unde sunt în vigoare reglementarile referitoare la compensarea în caz de neacceptare la îmbarcare, transportatorii aplica planuri de compensare pentru pasagerii cu rezervari confirmate care nu sunt acceptati la îmbarcare datorita lipsei de locuri urmare a suprarezervarii. Detalii referitoare la aceste planuri sunt disponibile la birourile companiilor aeriene.
Ora de îmbarcare la aeroport pentru formalitatile de îmbarcare: Orele arãtate pe acest bilet sau pe itinerariul de zbor, dupã cum este cazul, sunt orele de plecare ale avionului. Ora de prezentare la aeroport pentru formalitãtile de îmbarcare indicatã de transportator sau în orarul de zbor al companiei, reprezintã ora pânã la care pasagerii pot fi acceptati pentru cãlãtorie, premitând timpul necesar pentru îndeplinirea tuturor formalitãtilor. Zborurile nu pot fi retinute pentru pasagerii care sosesc târziu si transportatorul nu îsi asumã responsabilitatea în cazul neîmbarcãrii datorate întârzierii.

BAGAJUL:
- Bagajul înregistrat: Pasagerilor li se permite de obicei gratuit un bagaj înregistrat a cãrui limitã poate diferi functie de companie, clasã sau/si rutã. Pot fi aplicate taxe suplimentare pentru bagaj excedentar, peste bagajul admis gratuit. Vã rugãm sã consultati agentul dumneavoastrã de voiaj sau compania aerianã transportatoare pentru informatii suplimentare.
- Bagajul de cabina: Pasagerilor li se permite un bagaj de cabinã gratuit, a cãrui limitã poate diferi functie de compania, rutã si/sau tip de avion. Se recomandã ca bagajul de cabinã sã fie cât mai mic. Vã rugãm sã consultati agentul dumneavoastrã de voiaj sau compania aerianã transportatoare pentru informatii suplimentare. Pentru informatii suplimentare, consultati http://www.iata.org/bags si site-urile companiilor aeriene.
- Articole periculoase în bagaje: Din motive de securitate, articolele periculoase nu trebuie luate de pasageri în bagajele lor. Articolele interzise includ si nu se limiteazã la: gaze sub presiune, materiale corozive, materiale explozive, substante lichide si solide inflamabile, materiale radioactive, materiale oxidante, otrãvuri si substante periculoase, serviete si genti diplomat cu sistem de alarmã încorporat


4. CONDITII GENERALE DE REZERVARE ÔÇô VANZARE A BILETELOR DE AVION IATA
I. REZERVARI DE LOCURI
1.1. Rezervarile de locuri pentru zboruri se fac cu ajutorul sistemelor internationale computerizate de rezervari, care permit accesul agentiei la baza de date a companiei si rezervarea efectiva a locurilor pentru o anumita cursa in favoarea potentialilor pasageri .
1.2. Rezervarile sunt gratuite si se fac inaintea datei de plecare.
1.3. Odata cu efectuarea rezervarii, pasagerul va primi de la agentie informatii referitoare la pretul zborului (valabil la data rezervarii), precum si informatiile referitoare la conditii, restrictii si reguli aplicabile biletului de avion ce poate fi cumparat in baza respectivei rezervari.
1.4. Toate conditiile, regulile si restrictiile aplicabile unui bilet de avion sunt cele dictate de compania aeriana precum si de alti factori (de ex. obligatia detinerii vizei), independenti de vointa agentiei. Aceste reguli, precum si pretul biletului de avion, se pot modifica, prin vointa celor ce le-au impus, pina in momentul cumpararii efective a biletului, fara ca agentia sa poata fi facuta in vreun fel raspunzatoare.
II. EMITEREA BILETELOR DE AVION. MODALITATI DE PLATA
2.1. Emiterea biletelor de avion rezervate si plata acestora se fac conform conditiilor impuse de catre fiecare companie in parte. Pasagerul are obligatia sa se informeze despre termenul pina la care rezervarea sa este valabila si sa se prezinte in termen pentru achitare a biletului, respective sa comande emiterea biletului, pentru a intra in posesia acestuia. Termenele pot fi schimbate oricind de companie, situatie in care agentia va anunta pasagerul despre modificare, fara a putea fi insa facuta raspunzatoare in vreun fel de catre acesta pentru o eventuala anulare a rezervarii.
2.2. Raportul contractual intre agentie si pasager apare in momentul in care pasagerul a achitat biletul de avion si a intrat in posesia acestuia. Inainte de a achita efectiv biletul, pasagerul are obligatia sa se informeze la agentie despre toate conditiile si restrictiile aplicabile acelui bilet si sa citeasca prezentele conditii generale.
2.3. Pasagerul poate plati biletul de avion in RON sau EUR la cursul de schimb utilizat de agentie in ziua respectiva la care se adauga un comision de risc valutar de 2%
III. PRETURILE BILETELOR DE AVION
3.1. Preturile biletelor de avion comercializate prin agentie sunt rezultanta unui sistem complex de reguli tarifare, tarife contractuale, tarife publicate in sistemele centralizate de rezervari, tarife speciale, etc. In aceste conditii, fiecare zbor in parte presupune calcularea de catre agentul specializat al pretului aplicabil biletului de avion respectiv. Acelasi zbor, cu aceeasi companie, in aceleasi conditii de calatorie, poate genera preturi diferite. Data fiind multitudinea de preturi aplicabile biletelor de avion, acestea, ca si regulile aplicabile lor, nu pot fi afisate sau publicate. De asemenea, informatiile referitoare la reguli, care provin din comunicarile scrise sau transmise computerizat de catre companie, prin sistemele de rezervare centralizate sau direct la agentie, au un caracter continuu, modificarile pot fi permanente, drept pentru care ele nu pot fi traduse si publicate in vreun inscris.
3.2. Preturile de vanzare nu sunt neaparat inscrise pe biletele de avion. Preturile de vanzare decurg din regulile de emitere a biletelor de avion stabilite de companie, singura in masura sa conteste modul de inscriere al unui pret pe un anumit bilet de avion.
3.3. Pretul unui bilet de avion devine ferm, impreuna cu toate conditiile aplicabile lui, numai in momentul in care este inscris pe documentul de incasare intocmit de agentie(factura fiscala).
3.4. Biletele de avion emise de agentie sunt proprietatea I.A.T.A. ÔÇô BSP Romania ÔÇô in calitate de reprezentant al companiilor aeriene membre, incasarile aferente biletelor vandute se deconteaza catre I.A.T.A. BSP ÔÇô Romania, drept pentru care agentia nu poate fi facut a raspunzatoare despre modul in care a stabilit pretul unui bilet de avion decit de catre acest organism sau de catre compania pentru care a emis biletul.
3.5. Pretul oricarui bilet de avion presupune conditii, reguli si restrictii speciale aplicabile calatoriei la care se refera documentul respectiv in mod special. Pasagerul are obligatia sa se informeze despre aceste reguli inainte de a cumpara respectivul bilet. Dupa cumpararea biletului se considera ca pasagerul a luat la cunostinta despre toate aceste reguli, el nu mai poate pretinde ca nu a fost informat, odata ce a intrat in posesia biletului de avion.
3.6. Pretul biletului de avion include de regula taxele de aeroport. Exista insa situatii, independente de vointa agentiei, in care, pe parcursul calatoriei i se pot solicita pasagerului si alte taxe, care nu au fost percepute initial, situatie in care agentia nu poate fi facuta raspunzatoare.
IV. BILETUL DE AVION
4.1. Biletul de avion este documentul, inscrisul sau conventia electronica in baza careia se efectueaza zborul. Biletul de avion este emis de agentie, dar este proprietatea companiei aeriene pentru care a fost emis.
4.2. Pasagerul posesor al biletului de avion cumparat are obligatia de a-l pastra in stare buna si de a-l prezenta la imbarcare in vederea admiterii sale la zbor. Pierderea sau deteriorarea biletului de avion de catre pasager nu il indreptateste pe acesta la primirea unui nou bilet, neefectuarea zborului din acest motiv cade in sarcina exclusiva a pasagerului, fara ca acesta sa poata pretinde agentiei sau companiei nici un fel de despagubiri.
4.3. Conditiile contractului si informatiile inscrise pe biletul de avion completeaza prezentele conditii generale. Se considera ca pasagerul care a intrat in posesia biletului de avion a luat la cunostinta de toate aceste informatii.
V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
5.1. Agentia este raspunzatoare de emiterea corecta a biletelor de avion si de informarea cu buna credinta a pasagerului asupra conditiilor aplicabile biletului de avion vandut.
5.2. Informarea pasagerilor se va realiza prin afisarea prezentelor conditii generale de vanzare a biletelor de avion precum si prin prezentarea, la cererea expresa a pasagerului, a conditiilor speciale de transport ale companiei, aplicabile zborului in cauza, fara a fi nevoie de o semnatura a pasagerului care sa certifice ca a fost informat.
5.3. Pasagerul este obligat sa citeasca prezentele conditii generale afisate in agentie inainte de a cumpara biletul de avion. Biletul de avion odata cumparat se presupune ca pasagerul a luat la cunostinta despre toate informatiile legate de biletul respectiv, el nemaiputind sa invoce ulterior necunoasterea acestora si sa pretinda eventuale despagubiri agentiei.
5.4. Pasagerul este obligat sa se prezinte la imbarcarea pentru zbor cu cel putin 2 ore inainte de ora plecarii, pentru a i se putea intocmi formalitatile necesare iar in cazuri speciale, conform informatiilor oferite de agentie.
5.5. Agentia nu este raspunzatoare si nu i se pot pretinde despagubiri pentru ca pasagerul nu a zburat, in urmatoarele conditii :
-pasagerul nu s-a prezentat la timp la imbarcare (2 ore inainte de ora plecarii inscrisa pe bilet)
-pasagerul este refuzat la imbarcare datorita unor probleme legate de documentele sale personale (inclusiv lipsa viza de intrare pentru tara de destinatie, viza falsa, pasaport cu interdictie, etc) sau in situatia unui refuz nejustificat al autoritatilor de a permite calatoria.
-alte imprejurari sau cazuri de forta majora, pe care agentia nu le putea prevedea sau evita.
5.6. Agentia nu este raspunzatoare pentru intarzieri sau modificari de orar ale companiei aeriene pentru care s-a emis biletul, pentru calitatea zborului sau pentru servicii aferente zborului (ex ÔÇô pierderi de bagaje), obligatii care cad direct in sarcina companiei. In astfel de situatii, pasagerul se va adresa direct companiei transportatoare, care va despagubi pasagerul in conformitate cu reglementarile internationale.
5.7. Pasagerul poate renunta la biletul de avion cumparat in orice moment, inainte de data plecarii. Indiferent de motivul renuntarii, regula presupune ca pasagerului i se va aplica o penalizare de 100% din valoarea biletului si a taxelor de aeroport aferente. Daca regulile companiei permit conditii de returnare mai avantajoase, agentia va aplica aceste reguli, in favoarea pasagerului.
5.8. Pasagerul poate modifica biletul initial cumparat in conditiile stabilite de compania pentru care a fost emis biletul, pentru fiecare caz in parte. De regula, se va aplica o penalizare de 100% din valoarea biletului initial iar daca compania permite conditii mai avantajoase, agentia va aplica aceste conditii in favoarea pasagerului.
5.9. Pasagerul nu poate utiliza numai parti componente ale zborului aferent biletului cumparat. Neprezentarea pasagerului la primul zbor se considera renuntare la bilet si i se aplica prevederile din prezentele conditii generale.
5.10. Pasagerul nu poate transmite biletul de avion unei terte persoane.
5.11. Neprezentarea la zbor presupune pierderea biletului de avion, cu o penalizare de 100% din valoarea biletului.
5.12. In situatia in care pasagerul, din vina sa, utilizeaza doar partial zborurile inscrise in biletul de avion cumparat, el nu va putea pretinde despagubiri de nici un fel agentiei sau companiei pentru care s-a emis biletul.
5.13. Pasagerul are obligatia sa se asigure ca este in regula din punct de vedere al tuturor formalitatilor necesare calatoriei (politie, vama, sanatate, pasaport viza, etc), agentia neavand nici o raspundere in fata pasagerului din acest punct de vedere. Refuzul la imbarcare dintr-unul din aceste motive cade in sarcina exclusiva a pasagerului, fara ca acesta sa poata pretinde despagubiri agentiei.
5.14. Agentia va informa de buna credinta pasagerul asupra formalitatilor necesare calatoriei solicitate, conform informatiilor furnizate de sistemul computerizat de rezervare, dar nu poate fi facuta responsabila asupra veridicitatii acestor informatii si nici trasa la raspundere pentru a le fi oferit sau nu, deoarece serviciul de informare este unul oferit suplimentar si nu are legatura cu serviciul de emitere a biletului de avion.
5.15. Agentia nu este raspunzatoare pentru pagube sau inconveniente produse pasagerului in timpul zborului sau datorita unor modificari de orar, intarzieri ale zborurilor etc, imprejurari care se afla dincolo de controlul si vointa agentiei.
5.16. Datorita situatiei create prin cererile masive de azil politic sau ramanerile ilegale in tarile din Vest, autoritatile tuturor statelor, chiar in prezenta vizei de intrare eliberata de ambasadele tarilor respective in Romania, pot refuza fara explicatii sa permita trecerea frontierei, respectiv imbarcarea in avion a pasagerului. In astfel de situatii, agentiei nu i se pot solicita despagubiri, deoarece imposibilitatea efectuarii transportului se datoreaza faptei unui tert.
5.17. In cazul in care pasagerului i se fura biletul de avion cumparat, pe baza de declaratie pe proprie raspundere si acte doveditoare de la Politie, el poate solicita agentiei emiterea unui duplicat dupa biletul respectiv, fara a plati costuri suplimentare, cu acordul companiei aeriene pentru care s-a emis biletul.
VI. RECLAMATII
6.1. Orice reclamatie cu privire la biletul de avion cumparat se va face in scris, in termen de maxim 7 zile de la data producerii evenimentului reclamat.
6.2. Reclamatiile care nu sunt facute in scris nu vor fi luate in considerare.
6.3. Agentia va transmite reclamatia respectiva companiei aeriene pentru care a fost emis biletul iar solutia data va fi aceea data de compania aeriana, in calitate de proprietara a biletului. Agentia va informa pasagerul despre solutia data de companie reclamatiei, in scris, in termen de 3 zile de la primirea raspunsului de la companie. In situatia in care pasagerul nu este multumit cu raspunsul primit el se va adresa direct companiei aeriene care a efectuat zborul.
6.4. Pasagerul va fi despagubit direct de catre compania aeriana in toate cazurile in care aceasta decide acest lucru, agentia nefiind obligata sa intermedieze astfel de despagubiri.
6.5. Orice reclamatie se va face de catre pasager in conformitate cu prezentele conditii generale de vanzare a biletelor de avion.
VII. DISPOZITII FINALE
7.1. Prezentele conditii generale sunt realizate in conformitate si se completeaza cu prevederile CONVENTIEI DE LA VARSOVIA, in care Romania este parte semnatara, in conformitate cu prevederile art. 11, aliniatul 2 din CONSTITUTIA ROMANIEI.
7.2. Afisarea in agentie a prezentelor conditii generale presupune obligativitatea pasagerului de a le citi. Se considera ca pasagerul care a cumparat biletul de avion a luat la cunostinta despre continutul acestor conditii si el nu va mai putea invoca ulterior necunoasterea lor sau lipsa de informare.
7.3. Prezentele conditii generale vor fi aplicabile si opozabile tertilor in toate situatiile stipulate in cuprinsul lor.
Cauta-ti vacanta


fraza exacta


Rezerva bilet autocar
Top oferte
BLUE AIR - bilete de la 19,99 euro/segment
WIZZ AIR - OFERTELE SAPTAMANII !!
RYAN AIR - bilete de la 7,99 eur/segment
DISNEYLAND PARIS - descriere
Hotel Skiathos Palace 4*
RADISSON BLU RESORT FUJAIRAH 5*, FUJAIRAH
HOTEL RIU DOLCE VITA  4*
Fairmont Monte Carlo Hotel 4**** lux

cazar├Ę murighiol  http://www.turism-vacante.ro/oferte~turism-balnear-romania~b-259-ile-felix~25~167  senior voyage spania  amara tour sejur Tunisia oferte  Sharza International mail  deluxe duplex 2 bedroom villa marti resort icmeler  http://www.turism-vacante.ro/oferta-turism~akbulut-hotel--spa-4--kusadasi-~2593  plaje frumoase din bulgaria si cu multa vegetatie 

companii aeriene
Copyright © 2010 - 2014 turism-vacante.ro
Prima pagina ~ Despre noi ~ Termeni si conditii ~ Contact

PROTECTIA CONSUMATORILOR - A.N.P.C.